Освітній портал Дніпропетровщини

 

“Особливості вікового розвитку старшокласників і виховні завдання батьків”.

 

“Особливості вікового розвитку старшокласників і виховні завдання батьків”.

 

Мета:   Ознайомити батьків із психофізіологічними та віковими особливостями дітей старшого шкільного віку. Розкрити необхідні умови успішного впливу батьків на формування особистості старшокласника.

 

Обладнання: Виставка літератури на дану тему. Висловлювання видатних людей.

 

 

Сім’я – перше джерело, з якого починається велика ріка почуттів і переконань.

В.О. Сухомлинський

 

Форма проведення.

Лекція.

Процес виховання потребує від вас, шановні батьки, грунтовних і різноманітних знань, урахування психофізіологічних і вікових особливостей синів і доньок. Ці особливості відображають динамічний процес психічного, фізіологічного й фізичного розвитку дитячого організму та формування духовної неповторності особливості. Досить часто ви не розумієте потреб і запитів дітей, що викликає тривогу у вас і протест дітей, які не хочуть з цим миритися. Проблема “батьків і дітей” завжди була актуальною. То в чому ж справа?

Невже батьки такі черстві й нечутливі до своїх чад, байдужі до їх інтересів, неспроможні зрозуміти найближчих їм людей, а діти жорстокі й невдячні, грубі й егоїстичні настільки, що не всі спроби батьків щиро порозумітися з ними відповідають бездумністю й егоїстичною глухотою? Однозначної відповіді на ці запитання годі й шукати у посібниках з педагогіки, та й у самому житті навряд чи можна знайти.

Важливо, щоб ви, батьки, мали хоча б елементарні знання з психофізіології, етики взаємин.

Рання юність – період життя і розвитку людини від 15 до 17 років. Це етап завершення фізичного розвитку організму: уповільнюється темп росту тіла, збільшується його вага, закінчується формування та функціональний розвиток усіх його систем і органів.  Важливу  на цьому етапі розвитку організму продовжують відігравати умови, в яких він відбувається. Тому додержання правильного режиму харчування, праці, відпочинку, заняття фізкультурою обов’язкове для юнаків і дівчат.

Батьки, ви повинні виховувати в дітей погтребу й вміння стежити за нормальним функціонуванням свого організму, запобігти розвитку в них шкідливих звичок (алкоголізму, паління). Основні види діяльності в юнацькому віці – навчання і праця.

Початок трудової діяльності, необхідність вибору професії сприяють зростанню свідомого ставлення юнаків і дівчат до навчання і праці, стабілізують їх пізнавальні інтереси. Істотно змінюються характер розумової діяльності юнаків і дівчат: зростає критичність мислення, розвиваються уміння аргументувати й доводити свою думку. В юнацькому віці розширюється коло соціальних ролей та обов’язків людини. Розвиваються вольові якості, сфера емоцій і почуттів. Значне місце в емоційному житті людини посідають почуття дружби й кохання. Розвивається самосвідомість і самооцінка, що дають імпульс до самовиховання.

Юнацький вік – вік життєрадісності, бадьорості, ентузіазму, прагнення до активної учісті у житті суспільства.

У розв’язанні багатьох життєвих завдань юність потребує допомоги й керівництва дорослих. Але щоб здобутки старшого покоління стали надбанням молоді, важливо правильно будувати взаємини між батьками і дітьми, і взагалі дорослими людьми. У сім’ях старшокласників має витримуватися принцип рівноправності поколінь. Юнаки і дівчата дуже болісно реагують на випадки, коли батьки не зважають на їх самостійність і ініціативу. До конфліктів між батьками і дітьми часто призводить невмілий підхід до молоді старших, які ігнорують зміну в дітях у період ранньої юності, що часто виражається в різній і не досить переконливій критиці смаків синів і доньок, їх інтересів, уподобань. Водночас ви, самі батьки, вели спосіб життя, поводження в сім’ї і поза нею далеко не завжди як взірець для наслідування.

В учнів старших класів є також гостра потреба відчувати свої зростаючі сили, їм властива енергія, прагнення до незалежності. В той же час вони відчувають потребу у підтримці їх впевненості в своїх силах при переборені труднощів. І тут вони чекають допомоги від вас, шановні батьки, надання якої сприяє ставленню кращих взаємин між батьками і дітьми. Уважне ставлення дорослих у сім’ї до дітей сприяє попередженню труднощів у стосунках з ними.

Для того, щоб уникнути можливих ускладнень у взаєминах, ви, батьки, повинні розібратися у його причинах, а не вимагати поваги до себе. Щоб користуватися справжніми повагою і авторитетом, батькам важливо показати себе з найкращого боку.

Якщо юнак чи дівчина звертається до вас з будь-яким питанням, треба прагнути дати вичерпну однозначну відповідь. Ні в якому разі не можна підміняти пораду покаранням, намагатися насильно проникнути в душу юнака чи дівчини, коли він чи вона того не хочуть.

У взаєминах із старшокласниками часто наражаєшся на інші труднощі: молодь  нерідко відмовляється серйозно розмовляти про себе, порадами дорослих вона може знехтувати. Труднощі для вас, шановні батьки, полягають і в тому, що ви єдині порадники своїм дітям. Для того, щоб зменшити ці труднощі, ви, як батьки, повинні вміти слухати дочку чи сина, бачити перспективу розмови, обережно, щоб не образити, з’ясувати мотиви їх діяльності, що  дапомагатиме передбачати поведінку дітей, ретельно продумувати аргументи бесіди.

Звідси випливає, що моральний авторитет батьків, чутливість, тактовність, повага і дружні взаємовідносини – необхідні умови успішного впливу батьків на формування особистості старшокласника.

І закінчити лекцію хотілося б словами великого педагога В.О.Сухомлинського: “Що ми залишаємо в серцях своїх дітей – залишаємо своїми справами і словами, вчинками і почуттями. Чим ми запам’ятаємося нашим дітям, чим возвеличимо себе в їх очах? Є єдина могутня духовна сила, яку ні з чим не можна порівняти – це образ справжньої людської краси”. Будемо ж створювати це багатсвто своїм життям. Є вона в наших батьківських серцях – є чим виховувати дітей.

Подобається