Освітній портал Дніпропетровщини

 

календарно - тематичне планування уроків математики 2 клас за підручником Г.Лишенко

Календарне планування уроків математики

за підручником Лишенка Г.П. «Математика. 2»  В-во «Генеза» 2019

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення  вивченого в 1 класі. ( 9 годин)

 

1

Нумерація чисел у межах 100.  Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Задачі на знаходження суми та остачі. ( с.4-5)

 

 

2

Десятковий склад двоцифрових чисел.  Додавання і віднімання, засноване на нумерації чисел в межах 100. Задачі на збільшення ( змен-шення) числа  на кілька одиниць. Вимірювання  та креслення відрізків . (с.5-6)

 

 

3

Назви чисел при додаванні і відніманні. Числові рівності  і нерівності.  Задачі на різницеве порівняння. ( с.6 -7)

 

 

4

Переставна властивість додавання. Складання і розв’язування задач за  короткими записами. ( с. 7-8)

 

 

5

Зв'язок між додаванням і відніманням. Перевірка додавання відніманням. Задачі на знаходження невідомого доданка.(с.8-9) Порівняння задач з однаковими сюжетами. Порівняння виразів.

 

 

6

Знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Додавання і віднімання  чисел в межах 100. (с. 10 – 11)

 

 

7

Знаходження невідомого від’ємника. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Довжина ламаної. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації. (с. 11- 12)

 

 

8

Додавання і віднімання  чисел частинами. Порівняння задач, схем до них і розв’язань. (с  12-13)

 

 

9

Контрольна робота №1

 

 

Таблиці додавання і віднімання (20 годин)

 

10

 

 

 

 

 

11

Таблиці додавання і віднімання числа 2. Складан-ня і розв’язування  задач та їх порівняння. Вимірювання та креслення відрізків. (с. 14-15)

Таблиці додавання і віднімання числа 3. Складан-ня і розв’язування задач та їх порівняння. Порівняння іменованих чисел. ( с. 15 -16)

 

 

12

Таблиці додавання і віднімання числа 4. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння  виразів. Вимірювання довжини ламаної. ( с 16-17)

 

 

13

Букви латинського алфавіту. Порівняння задач на зменшення числа на кілька одиниць і різницеве порівняння. Позначення геометричних фігур буквами. (с. 17-18)

 

 

14

Вирази  зі змінною. Складання і розв’язування задач за малюнками і короткими записами.(с 18-19)

 

 

15

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі з двома запитаннями. Підготовка до розвязування задач на 2 дії.(с 19-20)

 

 

16

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Складання  і розв’язування задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць ( с.21-22)

 

 

17

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Задачі на знаходження невідомого доданка. Поділ трикутників двома відрізками. ( с 22-  23)

 

 

18

Дужки. Порядок дій у виразах з дужками. Порівняння задач на знаходження суми і знаходження невідомого доданку. Робота з геометричним матеріалом. ( 23-24)

 

 

19

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Розв’я-зування задач з поняттям « стільки ж». Складання задач за малюнками і короткими записами.( с.25-26)

 

 

20

Задачі на 2 дії. Схеми міркувань пошуку плану розв’язування задач. Порівняння виразів з іменованими числами( с. 26- 27)

 

 

21

Таблиці додавання і віднімання числа 8. Задачі, що містять зменшення числа на кілька одиниць і знаходження суми. Побудова ламаної лінії. (с. 27-28)

 

 

22

Таблиці додавання і віднімання числа 9. Розв’язування задач на 2 дії. Робота з геометричним матеріалом (с.28- 30)

 

 

23

Периметр многокутника. Розширення задачі через числове дане. Вправи на засвоєння  таблиць додавання і віднімання.(с.30-31)

 

 

24

Розв’язування задач двома способами. Периметр трикутника. Порівняння виразів. (с.31-32)

 

 

25

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Периметр многокутників. (с. 33-34)

 

 

26

Контрольна робота №2

 

 

27

Прямі і непрямі кути. Додавання і віднімання двоцифрових чисел на основі нумерації.( с.34-35)

 

 

28

Прямокутник. Задачі на 2 дії. Складання задач за виразом. Порівняння іменованих чисел. Обчи-слення виразів зі змінною. (с. 35 -36)

 

 

29

Квадрат. Складені задачі з кількома запитаннями. (с.36- 37)

 

 

Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел

без переходу через розряд. (   5  годин) 

30

Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд ( загальний випадок). Термометр.  Задачі, що містять  збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. (с 38- 39)

 

 

31

Додавання двоцифрових чисел виду 54+30, 54+3. Складання задач на 2 дії за короткими записами. Порівняння довжин відрізків.     (с 39 – 40).

 

 

32

Порозрядне і поступове додавання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування складених задач. ( с.40 – 41)

 

 

33

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.( загальний випадок). Розв’язування задач двома способами. (с41-42)

 

 

34

 Віднімання виду 69 -40 і 69-4. Творча робота з задачами. Складання числових нерівностей за геометричним матеріалом. (с42 -43) 

 

 

Додавання і віднімання двоцифрових

чисел з переходом через розряд (  12 годин)

35

Додавання двоцифрових   чисел з переходом через розряд  (загальний випадок). Складання і розв’язування задач. (с 44 -45)

 

 

36

Додавання виду 76+4,  48+6, 17+23.   Розв’язування задач та порівняння даних. Побудова прямокутника ( с. 45 – 46)

 

 

37

Порозрядне і поступове додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Складання  задач за коротким записом у табличній формі.  Креслення прямокутника.(с. 46-47)

 

 

38

Властивість віднімання числа від суми. Розв’язування задачі трьома способами. Побудова квадрата і прямокутника. (с 47-48)

 

 

39

Віднімання вид 40-8. Складання задач за виразом. Заміна запитання в задачі. (с. 48-49)

 

 

40

Віднімання виду 65-7. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задач на 2 дії різних видів. ( с. 49-50)

 

 

41

Властивість віднімання суми від числа. Розв’язування задач різними способами. (с 51 – 52)

 

 

42

Віднімання виду 65-37. Складання задач за малюнками. (с. 52- 53)

 

 

43

Віднімання виду 60 – 37. Складання задач за коротким записом, за  малюнком і виразом. (с. 53 -54)

 

 

44

Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач. С.55.

 

 

45

Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач. Побудова прямокутника і знаходження периметру квадрата. С. 56.

 

 

46

Контрольна робота.

 

 

ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (72г)

47

Дія множення, знак множення, заміна виразів на додавання виразами на множення і виразів на множення – виразами на додавання. (с57- 58)

 

 

48

Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

(с 59 – 60)

 

 

49

Таблиця множення числа 2. Задачі на множення. Порівняння виразів на дії різного ступеня. Побу-дова ламаної та обчислення її довжини. (с. 60- 61)

 

 

50

Складання і розв’язування простих задач на множення. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дії різних ступенів. ( с.61-64)

 

 

51

Складені задачі на дії різних ступенів. Порівнян-ня виразів на дії різного ступеня. Довжина ламаної з однаковими ланками. (с.64-65)

 

 

52

Дія ділення. Задачі на ділення на рівні частини . Задачі на дії         різного ступеня. (с 65 -66).

 

 

53

Зв'язок  дій множення і ділення. Розв’язування задач і обчислення виразів на дії різного ступеня. (с. 66- 68)

 

 

54

Задачі на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач. Обчислення виразів на дії різного ступеня.      ( с.68-69)

 

 

55

Знаходження значень виразів зі змінною. Складання за малюнками числових рівностей. Задачі на дії різного ступеня. (с.69- 71)

 

 

56

Таблиця ділення на 2. Задачі  на ділення. Обчислення виразів  на 2 дії різного ступеня з використанням таблиці ділення на 2. (с.71- 72).

 

 

57

Назви чисел при діленні. Застосування таблиці ділення на 2. Розв’язування задач на ділення. (с.73)

 

 

58

Вправи і задачі на використання таблиць множення числа 2 і ділення на 2.Складання задач за малюнком. Порівняння виразів на дії різного ступеня. ( с74 – 75)

 

 

59

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. (с.75-76)

 

 

60

Таблиця множення числа 3. Вирази і задачі на дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. (с. 76-79)

 

 

61

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і числа 3 та ділення на 2. (с79)

 

 

62

Контрольна робота.

 

 

ІІ семестр

63

Задачі і вирази на дії різного ступеня для засвоєння опрацьованих таблиць. ( с80 -81)

 

 

64

Коло і круг та їх елементи. Порівняння задач на множення  і додавання. Доповнення умов задач запитаннями. ( с. 81-82)

 

 

65

Вправи і задачі на засвоєння опрацьованих таблиць (с82- 83)

 

 

66

Таблиця ділення на 3. Вправи і задачі на використання таблиці ділення на 3. Креслення ламаної лінії.( с.83-84)

 

 

67

Поняття «рік» і «місяць». Розв’язування задач з поняттями «рік» і «місяць».  (с. 85 – 86)

 

 

68

Одиниці вимірювання часу. Визначення часу за циферблатом годинника. Вправи і задачі на використання таблиці ділення на 3.  ( с.86-87)

 

 

69

Задачі на визначення часу за циферблатом годинника.  Вправи на використання таблиць множення числа 3 і ділення на 3. ( с.87 -88)

 

 

70

Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць  у прямій і непрямій формі. Складання задач за різними короткими записами. Дії з іменованими числами. (с88 -89)

 

 

71

Ознайомлення з таблицею множення числа 4. Вправи і задачі  на використання  таблиці множення числа 4. ( с 89 – 90)

 

 

72

Складання задач за схемами. Знаходження значень виразів зі змінною з використанням таблиці множення числа 4.(с 90-91)

 

 

73

Застосування таблиці множення числа 4 в обчисленнях та при розв’язуванні задач. Творча робота з задачею. (с91-92)

 

 

74

Таблиця ділення на 4.Використання таблиці ділення на 4 в обчисленнях і  розв’язуваннях задач. Підбір числових даних, щоб рівності нерівності були істинні. ( с 92-93)

 

 

75

Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 4. (с.  93-94)

 

 

76

Контрольна робота.

 

 

77

Попереднє ознайомлення з поняттями «половина». «третина», «чверть». Вправи на  використання  таблиць множення числа 4 і ділення на 4. (с. 94- 95).

 

 

78

Збільшення та зменшення числа в кілька разів. Практична робота по засвоєнню  понять «більше в» і «менше в».( с 95-96)

 

 

79

Задачі з поняттями «більше в» і «менше в», які вимагають застосування таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Знаходження значень виразів зі зміною. ( с 97).

 

 

80

Ознайомлення з таблицею множення числа 5. Обчислення виразів і розв’язування задач, які вимагають застосування таблиці множення числа 5. ( с97-98)

 

 

81

Порівняння складених задач з поняттями « більше в» і «більше   на». Вправи і задачі, що вимагають застосування таблиці множення числа 5. ( с99)

 

 

82

Правила порядку виконання дій у виразах. Задачі на суму двох добутків. (с. 99-101)

 

 

83

Ознайомлення з таблицею ділення на5. Вправи і задачі, які вимагають застосування таблиці ділення на 5. (с. 101-102)

 

 

84

Вправи і задачі, які вимагають застосування таблиць множення числа 5 і ділення на 5. (с 102-103)

 

 

85

Задачі на 3 дії. Творча робота з задачами. Обчислення виразів, які вимагають використання таблиць.  (с 103-104)

 

 

86

Складання і розв’язування задач . Порівняння виразів. (с104-105)

 

 

87

Таблиця множення числа 6. Вправи і задачі, які вимагають використання таблиці множення числа 6. (с.105)

 

 

88

Вправи і задачі, які вимагають використання таблиць множення та ділення з числами 4-6. (с.106)

 

 

89

Складання виразів за таблицею. Вибір виразу для розв’язування задачі. Складання задачі за виразом. Використання дужок для зміни порядку дій у виразах. (с.106- 107)

 

 

90

Таблиця ділення на 6. Використання таблиці для обчислення виразів і розв’язування задач. Творча робота з задачею. (с 107-108)

 

 

91

Складання виразів. Розв’язування  задач. Обчислення виразів з іменованими числами. (с108- 109)

 

 

92

Контрольна робота.

 

 

93

Кратне порівняння величин і чисел. (с. 109-110)

 

 

94

Задачі про вік. Дії з іменованими числами. (с. 111)

 

 

95

Переставний закон множення. Креслення відрізків горизонтально, вертикально, похило.(с.111-112)

 

 

96

Таблиця множення числа 7. Використання таблиці множення числа 7 в обчисленнях. Знаходження значень виразів зі змінною. С.113

 

 

97

Вправи і задачі, при розв’язуванні яких використовуються таблиці множення та ділення. Порядок дій у виразах. (с. 113-114)

 

 

98

Таблиця ділення на 7. Використання таблиці ділення на 7 в обчисленнях.(с.114-115)

 

 

99

Пошук плану розв’язування задач  від запитання. Вправи на застосування  таблиць множення і ділення з числом 7. (с.115-116)

 

 

100

Зв'язок між множенням та діленням. Розв’язування задач двома способами. Складання задач за малюнками.(с. 116-118)

 

 

101

Порівняння задач  на 2  і 3 дії. Розширення задачі через запитання і через числове дане. Порівняння виразу на 2 дії і числа. (с. 118 -119)

 

 

102

Таблиця множення числа 8. Креслення відрізків. Розв’язування задач. ( с.119-120)

 

 

103

Складання задач за малюнком і схемою розв’язання.  Складання виразів. Дії з іменованими числами. (с.120-121)

 

 

104

Складання задач за малюнками та схемами. Вправи на використання таблиці ділення на 8. (с.121-122)

 

 

105

Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі, в яких треба використати таблицю ділення на 8.(с 122)

 

 

106

Доповнення нерівностей і рівностей. Розв’язування задач. Порівняння виразів. (с122-123)

 

 

107

Знаходження невідомого діленого. Розв’язування задачі за планом і схемою міркувань. Знаходження значень виразу зі змінною. ( с.123-125)

 

 

108

Контрольна робота

 

 

109

Таблиця множення числа 9. Вправи на використання таблиці множення числа 9. Задача обернена до задачі на знаходження периметра трикутника. Складання задач за діаграмою.  (с. 125-126)

 

 

110

Складання задач за короткими записами. Порівнювання виразів на 2 дії. Обчислення периметрів трикутників за малюнком.        (с. 126- 127)

 

 

111

Складання і розв’язування задач за запитанням і малюнком. Обчислення виразів з використанням таблиці множення числа 9 або переставного закону множення. (с 127-128)

 

 

112

Таблиця ділення на 9. Вправи на використання таблиці ділення на 9. Розв’язування задач. Порівняння виразів на 2 дії. (с128-129)

 

 

113

Вправи і задачі на використання таблиць множення та ділення. (с. 129-130)

 

 

114

Розширення задач через числове дане. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задачі двома способами.(с130-131)

 

 

 115

Розв’язування задач різними способами.  Обчислення виразів на дії різного ступеня. (с.131-132)

 

 

116

Центнер. Порівняння складених іменованих чисел. (с.132-133)

 

 

Множення та ділення з 1 та 0 (8 годин )

117

Множення чисел 1 та 0. Множення на 1 та 0. Розв’язування задач із запитанням «На скільки…»  (с 133-134)

 

 

118

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Задачі на різницеве порівняння двох часток. (с 134-135)

 

 

119

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання задач за діаграмою. ( с. 135-136)

 

 

120

Множення числа 10. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. (с 136- 137)

 

 

121

Множення та  ділення на 10. Задача,  обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. (с 137- 138)

 

 

122

Розв’язування задач  на знаходження суми, один з доданків якої заданий кратним відношенням до іншого. Знаходження значення виразів зі змінною. (с.138-139)

 

 

123

Складання виразів за блок-схемами. Вправи та задачі , які містять  дії з 1, 0 чи10. (с. 139)

 

 

124

Контрольна робота

 

 

Повторення та узагальнення вивченого (10 годин)

125

Нумерація чисел. Додавання і віднімання в межах 100.залачі на 2 дії. Побудова відрізків.

 

 

126

Зміна суми при зміні одного доданку на кілька одиниць. Обчислення  ламаної лінії за довжиною ланок та її креслення. Складання задач за схемами.

 

 

127

Різні способи додавання двоцифрових чисел. Додавання  іменованих чисел. Прості задачі на додавання.

 

 

128

Способи перевірки дії додавання. Задачі , що містять збільшення числа на кілька одиниць.

 

 

129

Способи віднімання двоцифрових чисел. Віднімання іменованих чисел . Прості задачі на віднімання. Задачі, що містять зменшення числа на кілька одиниць.

 

 

130

Способи перевірки дії віднімання. Задачі, що містять різницеве порівняння чисел.

 

 

131

Зміна різниці при зміні одного з компонентів на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач за короткими записами.

 

 

132

Одиниці вимірювання довжини, вартості, часу і маси. Розв’язування задач з  цими величинами. Дії з іменованими числами

 

 

133

Способи перевірки множення. Задачі на множення. Розв’язування  складених задач, які містять збільшення  числа у кілька разів

 

 

134

Способи перевірки ділення. Задачі на ділення. Розв’язування  складених задач, які містять  зменшення числа у кілька разів або кратне порівняння. 

 

 

 

Подобається