Освітній портал Дніпропетровщини

 

Календарно тематичне планування уроків української мови 6 клас

                        ТЕМА  УРОКУ І сем

   ДАТА

   ПРИМІТКА

 1.

Краса  і багатство української мови

 

 

2

УРЗМ. Повторення вивченого про мовлення. Ситуація спілкування. Адресат , тема.

 

 

 

           ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО

 

 

3.

Словосполучення й речення. Головні і другорядні члени речення.

 

 

4.

 Звертання . Розділові знаки. Вставні слова.

 

 

5.

Однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні.

 

 

6.

УРЗМ. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Ділові папери. Оголошення . План.

 

 

7.

Складне реченя. Розділові  знаки.

 

 

8.

 

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки.

 

 

9.

Орфограми в коренях, суфіксах. Префіксах, на межі  значущих частин слова.

 

 

10.

 Правопис префіксів, суфіксів, голосних  в коренях і на межі значущих частин слова та основ.

 

 

 11.

Тематична контрольна  робота. Тестування. Повторення.

 

 

 

         ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ.

 

 

12

Групи  слів за походженням.

 

 

13

Тлумачний словник Української  мови. Словник  іншомовних слів.

 

 

14

Активна і пасивна лексика. Застарілі слова.

 

 

15

 Активна і пасивна лексика. Неологізми. Пароніми.

 

 

16

.Групи слів за  вживанням. Діалектизми.

 

 

17

УРЗМ. Особливості опису приміщення. Усний докладний переказ з елементами опису приміщення.

 

 

18.

УРЗМ. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (виконання роботи)

 

 

19.

Загальновживані і стилістично забарвлені слова.

 

 

20

РЗМ. Аналіз переказу. Робота над помилками.

 

 

21

УРЗМ, Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.

 

 

22

 Просторічні слова.. Офіційно-ділова лексика.

 

 

23

УРЗМ, Тівр-опис приміщення на основі особистих вражень.

 

 

 

 

 

 

24.

УРЗМ. ТВІр-опис приміщення на основі особистих вражень.

 

 

25

Поняття про фразеологізм. Його лексичне значення. Джерела та різновиди фразеологізмів.

 

 

26

Прислівя, приказки, крилаті вирази, афоризми- різновиди фразеологізмів.

 

 

27

Фразеологізми в ролі членів речення. ОЗнайомлення із словником . Використання фразеологізмів.

 

 

28

Лексичний розбір слова.

 

 

29

Узагальнення теми. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

30

Контрольна робота. Лексикологія. Фразеологія. Тестування. Аудіювання.

 

 

 

                            СЛОВОТІВР

 

 

31

Словотвір. Орфографія. Змінювання і творення слів. Твірне слово- основа творення.

 

 

32

Основні способи словотворення.

 

 

33

Складання основ (або слів),перехід з однієї частини мови в іншу.

 

 

34

Словотвірний ланцюжок.

 

 

35

Словотвірний розбір.

 

 

36

Контрольний  переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

 

 

37

Контрольний  переказ. Виконання роботи.

 

 

38

Аналіз переказу. Навчальне читання мовчки.

 

 

39

Зміни  при творенні слів. Буквосполука  чн  шн у прикметниках із суфіксом  н.

 

 

40

Зміни приголосних при  творенні іменників із суфіксами зьк, цьк,ськ, зтв.цтв.

 

 

41

УРЗМ, Усний  докладний  переказ худ. Тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

 

42

Складні слова. Сполучні  о.е в складних словах.

 

 

43

 Творення і правопис складноскорочених слів.

 

 

44

Правопис  слів з пів-. Напів-.

 

 

45

Словотвірний   аналіз.

 

 

46

Контрольна робота. Словотвір. Орфографія.  Читання мовчки.

 

 

 

Загальна характеристика частин мови.

 

 

 

Іменника як частина мови.:загальне значення, морфологічні ознаки.

 

 

49

Іменники назви істот і неістот, власні і загальні, конкретні  і абстрактні, збірні.

 

 

50

Велика буква і лапки  у власних  назвах.

 

 

51

УРЗМ, Усний твір –опис природи на основі  власних  вражень.

 

 

52

 Рід іменників(повторення). Іменники, що  мають  категорію спільного роду.

 

 

53

 Число іменників.Іменники, що мають тільки форму однини  або множини.

 

 

54

Відмінки іменників, їх  значення.

 

 

55

Поділ іменників  на відміни  і групи.

 

 

56.

УРЗМ, Складний план готового тексту та простий власного висловлювання.

 

 

57

Морфологічний розбір іменника.

 

 

58

Контрольна робота (диктант)

 

 

59

Контрольна робота(тестові завдання)

 

 

60

Аналіз контрольних робіт. Тренувальні вправи.

 

 

61

УРЗМ. Складний план готового тексту, власне висловлювання  за простим планом.

 

 

 

                         ТЕМА  УРОКУ ІІ сем

ДАТА

примітка

62

Відмінювання іменників  І відміни

 

 

63

Відмінювання іменників І відміни.

 

 

64

Відмінювання іменників ІІ відміни

 

 

65

 Відмінювання іменників ІІ відміни на ар, яр,ир.

 

 

66

Особливості відмінювання іменників ІІ відміни ч.р.  в родовому відмінку однини.

 

 

67

Букви-а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників  чоловічого роду ІІ відміни.

 

 

68

Кличний  відмінок  іменників І –ІІ відміни.

 

 

69

Відмінювання  іменників   ІІІ відміни.

 

 

70

Відмінювання іменників четвертої відміни.

 

 

71

РЗМ. Усний твір-оповідання за жанровою картиною.

 

 

72

РЗМ. Письмовий твір-опис природи за жанровою картиною.

 

 

73

Особливості творення іменників. Букви е. и. і в суфіксах іменників.

 

 

74

Букви е, и, і в суфіксах іменників.

 

 

75

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

 

 

76

Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини.

 

 

77

Написання не з іменниками.

 

 

78

Написання й відмінювання імен по батькові та прізвища.

 

 

79

Правопис складних  іменників.

 

 

80

Узагальнення теми.

 

 

81

Контрольна робота (тестування) . Читання мовчки.

 

 

82

                             Прикметник

 

 

83

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

84

Групи прикметників за значенням.

 

 

85

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

86

Усний переказ з елементами опису природи.

 

 

87

88

. РЗМ. Письмовий докладний переказ тексту худ. стилю з творчим завданням

 

 

89

Ступені порівняння якісних прикметників.

 

 

90

Повні й короткі форми прикметників.

 

 

91

Прикметники твердої і мякої групи

 

 

92

Перехід прикметників в іменники.

 

 

93

Морфологічний розбір прикметника.

 

 

94

Контрольна робота з теми «Прикметник» ( тестування)

 

 

95

Відмінювання прикметників.

 

 

96

Творення прикметників.

 

 

97

 

 

 

98

Написання прикметників  із суфіксами.

 

 

99

Букви е, и, о в прикметникових суфіксах.

 

 

100

К.Р. Вибірковий переказ тексту худ. стилю(підготовча робота)

 

 

101

К,Р.Вибірковий переказ тексту худ. Стилю. Виконання роботи.

 

 

102

Аналіз контрольного переказу.

 

 

103

Зміна приголосних при творенні відносних прикметників.

 

 

104

Написання не з прикметниками.

 

 

105

Написання –н- та –нн- у прикметників.

 

 

106

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

 

107

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 

108

Узагальнення теми.

 

 

109

Контрольна робота з теми .Тестування.

 

 

110

РЗМ. Особливості побудови роздуму. Усний докладний переказ.

 

 

111

                           ЧИСЛІВНИК

 

 

112

Числівники як частина мови: загальне значення. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль.

 

 

113

Числівники кількісні(цілі,дробові, збірні) та порядкові.

 

 

114

РЗМ. Контрольний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі спостережень.(підготовча робота)

 

 

115

РЗМ. Контрольний письмовий твір-роздум  про вчинки людій на основі власних спостережень.

 

 

116

Числівники прості складні та складені.

 

 

117

Розряди  кількісних  числівників.

 

 

118

Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа.

 

 

119

Відмінювання кількісних числівників.

 

 

120

Відмінювання дробових і збірних числівників.

 

 

121

Уживання кількісних числівників з іменниками.

 

 

122

Відмінювання кількісних числівників.

 

 

123

Морфологічний розбір числівників.

 

 

124

РЗМ. Підготовка до здачі контрольного твору.. Усний твір.

 

 

125

Контрольний диктант.

 

 

126

РЗМ. Аналіз контрольних робіт.

 

 

127

                         ЗАЙМЕННИК

 

 

 

128

Займенник як частина мови.

 

 

129

Розряди займенників за значенням.

 

 

130

Особові займенники. Їх відмінювання Приставний  н у займенників. Зворотний займенник  себе.

 

 

131

РЗМ. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.

 

 

132

Питальні  й відносні займенники, їх відмінювання.

 

 

133

Заперечні й неозначені займенники, їх  правопис та відмінювання.

 

 

134

 

Правопис заперечних займенників.

 

 

135

Написання  разом   і через дефіс займенників.

 

 

136

Написання займенників з прийменниками.

 

 

137

Складання і розігрування діалогів.

 

 

138

Вказівні й означальні займенники. Приставний  н у формах.

 

 

139

Присвійні займенники. Їх відмінювання.

 

 

140

Уживання займенників у тексті.

 

 

141

Морфологічний розбір займенників.

 

 

142

Контрольна робота (тестування.

 

 

143

РЗМ. Письмовий твір-оповідання на основі побаченого з обрамленням.

 

 

144

Узагальнення й систематизація  вивченого.

 

 

 

Подобається