Освітній портал Дніпропетровщини

 

Пам'ятка для батьків

Пам’ятка для батьків

 

Вимоги до учнів під  час проведення занять з фізичної культури:

Для занять з фізкультури та спорту допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я. Висновок про стан здоров'я медперсонал доводить до відома вчителя фізкультури або особи, яка проводить заняття з фізкультури та спорту. Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи. Під час проведення занять з фізкультури та спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні навчальних закладів користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Приходити на заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.

Для основної медичної групи фізична підготовка проводиться в

повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням

індивідуальних особливостей розвитку дитини.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи,

та до спеціальної медичної групи, обов’язково відвідують уроки фізичної культури, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, та вправи які їм не протипоказані.

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а

також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути

обов’язково присутніми на уроках фізичної культури і бути одягненими тільки у спортивну форму. Допустиме навантаження для учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, установлює вчитель фізичної культури.

На уроці фізкультури учні повинні бути одягнені тільки у спортивну форму, нігті коротко обрізані, волосся підібране.

Спортивна форма завжди має бути чистою.

Взуття має бути з гумовою підошвою, та відповідати розміру, що носить учень.

Учні повинні суворо дотримуватись вимог техніки безпеки на уроках фізкультури.

Ознайомлена(ний);

ПІБ_______________________________________

Дата______________ (підпис)____________


 

Подобається