Освітній портал Дніпропетровщини

 

План самоосвіти

              Погоджено

Заступник директора з НВР

_____________

 

 

План самоосвіти

вчителя  початкових класів та образотворчого мистецтва Михайлівської СЗШ

 Махортової Оксани Анатоліївни

 на 2017 – 2018 н.р

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Примітки

1

Опрацювання законодавчих та нормативно – правових документів із питань  освіти.

Відвідування районної конференції вчителів

 серпень

 

 

2

 Ознайомлення з тижневим навантаженням на 2017– 2018 н.р.

серпень

 

3

Викладання за  навчальними  програмами:

-         Оновлені навчальні програми для початкової школи (1-4 класи) затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року;

-         Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Образотворче мистецтво»(5-7 класи);

-         Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 класи (ОНОВЛЕНО).

серпень

 

4

Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 1 класі, образотворчого мистецтва у 5-7 класах, фізичної культури у 1, 5 класах.

 

серпень

 

5

Календарне  планування з навчальних предметів:  навчання грамоти, російської мови,математики, природознавства, основ здоровя, трудового навчання, мистецтва- у 1 класі, образотворчого мистецтва у 5-7 класах, фізичної культури у 1, 5 класах

серпень

 

 

6

Опрацювання методичного забезпечення викладання  гуртка з образотворчого мистецтва,  ознайомлення з програмою гуртка.

 

серпень

 

 

7

Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів  та ведення записів у журналах із таких предметів: навчання грамоти, російської мови,математики, природознавства, основ здоровя, трудового навчання, мистецтва- у 1 класі, образотворчого мистецтва у 5-7 класах, фізичної культури у 1, 5 класах.

Оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання дітей

Форми:

засвоєння нового матеріалу, спрямована на розвиток умінь і навичок, ціннісно-смислова, проблемна, інтерактивна, перевірки оцінювання, корекції основних компетенцій, спектаклі, ігри, екскурсії, віртуальні подорожі, літературні салони, брифінги, квести, форуми, прес-конференції, відео-уроки, оксфордські дебати.

Методи:

організації пізнавальної діяльності ,  організації практичної діяльності, організації творчо-пошукової діяльності , організації комунікативної діяльності, наочні,  словесні,  практичні (показ, розповідь, розучування частинами, демонстрація: плакатів, малюнків, діафільмів, предметних посібників (шарнірних моделей), пояснення, розучування цілого, бесіда,         практична допомога,    ігровий, звукові та зорові, оцінка, змагальний.

Прийоми:

Наочні прийоми: показ картинки, іграшки, предмета, руху, або дії, показ положення органів артикуляції під час навчання звукової культури мовлення.

Ігрові прийоми- словесні та наочні  ( створення ігрової ситуації, виконання ігрових дій, звуконаслідування, загадкова інтонація голосу, використання жартів, елементи дидактичної гри, гри- драматизації.)

оголошення теми, пояснення правил, демонстрація, робота  у групах, розподілення ролей усередині кожної групи,  дискусія, міркувальне викладення.

 

серпень

 

 

 

 

 

постійно

 

 

8

Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково – методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.

Відвідування районних конференцій  та семінарів учителів

 

вересень

 

 

9

Планування участі у  районних і шкільних формах методичної роботи.

Огляд і реферування педагогічних і методичних журналів, збірників :  «Таврійський вісник освіти» «Педагогічний альманах»  «Освіта України», «Початкове навчання та виховання», «Розкажіть онуку».

 

вересень

 

10

Участь у районних семінарах, конкурсах

 

згідно плану

 

11

Участь у шкільних методичних формах роботи  ( систематичне вивчення політичної, психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі шкільних, міжшкільних та районних методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, підготовка  підготовка доповідей, виступів.

згідно плану

 

12

Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково – методичної проблеми школи «Створення розвиткового освітнього середовища школи для соціалізації та формування громадянської активності учнів»

постійно

 

13

Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій:

-Сидорової О. М., Білик С.В., Парфіло Н, С., Варі Осінньої, Тараса Крамаренко, студії «Дарі- Арт».

 

постійно

 

14

Робота над  індивідуальною методичною та  психолого – педагогічною проблемою (виховної роботи): «Розвиток творчого потенціалу особистості засобами інтерактивних технологій»

 

постійно

 

15

Курсова перепідготовка: 2015 рік

постійно

 

 

16

Відвідування методичних оперативок.

Розробка електронних уроків, посібників, презентацій до уроків та виховних заходів.

постійно

 

 

 

17

Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах з інформатики, конкурсах різних напрямків.

 

жовтень

 

 

18

Підготовка до атестації у 2018 році.

Систематизація матеріалів у кабінеті.

Відвідування уроків  учителів школи Труфанової В.Т., Гаврилової І.М., Жакун А.М..

 

постійно

листопад

листопад

 

19

 

Опрацювання педагогічної періодичної преси: «Освіта України», «Початкове навчання та виховання», «Розкажіть онуку».

 

постійно

 

20

Відкриті уроки для вчителів школи, району.

за планом

 

21

Індивідуальні форми роботи:

 

 

 

*Участь у виставці педагогічних ідей та знахідок.

 

постійно

 

 

*Відвідування семінарів та відкритих заходів, вивчення ППД учителів школи та району:

Гаврилової І.М.- Михайлівська СЗШ;

Марченко Н.В.-Славгородська СЗШ;

Колєснік Т.В. -    Новоолександрівська СЗШ

 

постійно

 

 

*Поповнення кабінету матеріалами про новітні методи навчання

грудень

 

 

*Позакласна робота з образотворчого мистецтва, фізичної культури.

 *Відкритий виховний захід  до свята 8 березня та його самоаналіз.

 

березень

 

 

*Робота в бібліотеці

квітень

 

 

* Розробка навчальних проектів

постійно

 

 

*Відвідування районних конференцій та семінарів із метою підвищення професійного рівня

 

травень

 

 

22

*Поповнення кабінету дидактичними матеріалами та наочністю у відповідності до предметів що викладатиму.

 

червень

 

23

Система роботи по атестації у 2017 -2018  н. р.

 

 

 

Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 

 

 

Оформлення документації: заява, посвідчення про курсову перепідготовку

 

 

 

Участь у методичній оперативці по питанню атестації

 

 

 

Складання плану –графіку відкритих уроків

 

 

 

Аналіз та оцінка результатів індивідуального досвіду роботи над науково-методичною темою.

 

 

 

Творчий звіт

 

 

 

Подобається