Освітній портал Дніпропетровщини

 

Психолого-педагогiчна характеристика колективу 4 класу

Психолого-педагогiчна характеристика колективу 4 класу

 

У 4 класi навчається  9 учнiв, з них: 6 дiвчаток i 3 хлопчикiв.

Показники успiшностi у класi такi:

• учнiв з високим рiвнем навчальних досягнень - 2;

• учнiв iз достатнiм рiвнем навчальних досягнень - 3;

• учнiв iз середнiм рiвнем навчальних досягнень -4;

• учнiв iз початковим рiвнем навчальних досягнень - 0.

Бiльшiсть дiтей має високий навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання  це такі учні як Бочарніков О., Бутко К., Вайднер І., Вайднер О., Кравченко К., Моісеєнко С., Синиця К., 66% учнiв класу навчаються iз задоволенням.

В класі навчаються 2 відмінників: (Бочарніков О., Кравченко К.,).  На достатньому рівні навчаються  такі учні: Бутко К., Вайднер О., Моісеєнко С..  На середньому рівні навчаються: Вайднер І., Синиця К.,  Базилюк А., Кошарний Д..  Труднощi пiд час вивчення  математики мають Базилюк А., Синиця К., Кошарний Д..

Дисциплiна на уроках задовiльна. Такi учнi, як: Вайднер І., Синиця К.,  Базилюк А., Кошарний Д..   — не завжди виконують домашнi завдання.

Колектив класу дiяльний, живий, енергiйний.

- 70 % дiтей проявляють себе надзвичайно активно в життi колективу;

- 30 % дiтей мають середнiй рiвень активностi,

Колектив класу згуртований. Учні класу неодноразово брали та беруть участь в позакласній роботі, різних виховних заходах. Вайднер О., Моісеєнко С., Бочарніков О., Кравченко К. відвідують  танцювальний гурток «Зумба». Бутко К., Вайднер О., Моісеєнко С.,  Вайднер І., Базилюк А., Кравченко К.- гурток «Чарівна вишиванка». Вайднер О., Моісеєнко С.,  Кравченко К.- вокально-інструментальний гурток «Водограй».

Як і кожен класний колектив, клас має свої звичаї та традиції: спільне проведення свят, вітання іменинників, здійснення екскурсій та подорожей.

Загалом стосунки у класi товариськi, толерантнi, приятельськi. Дiти можугь самостiйно органiзовувати справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях. У стосунках мiж дiтьми є спiвчуття, теплота, галантность, терпимість до помилок товаришів.

Усі дiти у класi з повних сiмей, де обоє батькiв виховують дитину.  

Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організованості класного колективу, у високому рейтингу навчальних досягнень своїх дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в школі.

 

Класний керівник: О.А. Махортова

Подобається