Освітній портал Дніпропетровщини

 

ЗНО в картинках: українська мова

Всеукраїнський портал з підготовки до ЗНО "ЗНО-клуб" розпочав серію статей, де будуть зібрані різні-прерізні матеріали з різних предметів. АЛЕ! Їх буде поєднувати одна спільна риса – це будуть таблиці та схеми, одним словом – картинки для легкого вивчення чи-то повторення матеріалу.

Всі картинки в статті не вмістяться, тому для зручності в кінці є файлик, якийлегко завантажити та користуватись усіма.

Перша стаття "ЗНО в картинках: українська мова".

Перелік таблиць. Українська мова.
    Звук
    Групи приголосних
    Глухі приголосні
    Спрощення в групах приголосних
    Ненаголошені «е» та «и»
    Частини мови
    Іменник
    Відмінки іменників
    Відміниіменників
    Рід незмінюваних іменників
    Дієслово
    Формидієслова
    Числівник
    Відмінювання числівників
    Групи числівників
    Прикметник
    Відмінювання прикметників
    Ступені порівняння прикметників
    Дефіс у складних прикметниках
    Розряди займенників
    Дієприслівник
    Дієприкметник
    Способи творення прислівників
    Не з прислівниками
    Правопис прийменників
    Правопис сполучників
    Прийменники і префікси
    Апостроф ставимо/не ставимо
    Члени речення
    Підмет
    Присудок
    Тире між підметом і присудком
    Відокремлені члени речення
    Означення
    Відокремлені означення
    Означення, прикладка
    Поширена прикладка
    Обставина
    Додаток
    Префікс при-
    Тире
    М’який знак
    Крапка з комою
    Двокрапка
    Кома при однорідних членах речення
    Правила переносу
    Пряма мова
    Складні речення
    Види складного речення
    Складнопідрядне, складносурядне речення
    Складносурядні речення
    Розділові знаки у складносурядному реченні
    Кома у складносурядному реченні
    Види складнопідрядних речень
    Словотвір
    Текст
    Мовні стилі
    Типи мовлення
    Частка «не»
    Правопис префіксів
    Слова: правильно українською
    Правильно говоримо.

http://znoclub.com/mova-ta-literatura/762-zno-v-kartinkakh-ukrajinska-mova.html

 

Подобається