Освітній портал Дніпропетровщини

 

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-технологічні аспекти реалізації»

5 жовт. 2017
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут

 післядипломної педагогічної освіти»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Відкрита освіта та соціальна комунікація:

світоглядні та інструментально-технологічні аспекти реалізації»,

 

яка відбудеться 16 листопада  2017 р.

 м. Дніпро

вул. В. Антоновича,70

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут

 післядипломної педагогічної освіти»

 

Мета: об’єднати зусилля науковців та освітян у визначенні основних аспектів розвитку відкритої освіти та соціальної комунікації в їх світоглядному та інструментально-технологічному вимірах; презентувати та поширити кращий досвід реалізації моделей відкритої освіти в Україні та на Дніпропетровщині; визначити потенціал відкритої освіти як ресурсу розвитку індивідуальних освітніх траєкторій особистості та медіатворчості.

 

Робота конференції

 відбуватиметься за такими напрямами:

 

·                   Відкрита освіта та відкрите суспільство: інституційні практики відкритості.

·                   Світоглядні засади відкритої освіти та соціальної комунікації.

·                   Відкрита освіта в Україні: філософсько-освітній  та соціологічний аналіз.

·                   Соціальні комунікації: он-лайн та офф-лайн контексти.

·                   Відкритість у сучасних концепціях творчості.

·                   Відкрита освіта як ресурс розвитку індивідуальних освітніх траєкторій особистості.

·                   Компетентності особистості на тлі  відкритої освіти.

·                   Розробка та використання відкритих інформаційно-освітніх ресурсів: світовий та вітчизняний досвід.

·                   Медіаосвіта та медіатворчість у сучасному навчальному закладі: особливості реалізації.

·                   Моделі відкритої освіти та соціальної комунікації сучасних навчальних закладів.

·                   Міжнародні інформаційно-освітні проекти як чинник розширення освітнього простору.

·                   Інформаційно- комунікаційні технології в науці та освіті.

·                   Комунікація у світлі соціально-психологічного та соціально-педагогічного осмислення.

·                   Комунікативна відкритість як проблема психології комунікації.

·                   Стратегії державно-громадського управління освітою: діалог та відкритість.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, освітяни, експерти, аспіранти, докторанти та  інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Форми проведення: пленарне засідання, панельна дискусія, майстер-класи та секційні засідання.

Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – з 9.00.

 

Умови участі

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 150 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірника матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку за наступними реквізитами:

Одержувач: ПриватБанк

Найменування банку: ПриватБанк

Номер рахунку: 29244825509100

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Сутність платежу: організаційний внесок за участь у роботі конференції 16.11.2017 р.

Підстава платежу: приватний переказ від (ПІБ платника)

Одержувач: Харлаш Людмила Михайлівна

ІНН: 2239300889

Номер картки одержувача: 47312171 06843285

 

Реєстрація учасників

Для участі у конференції необхідно у термін до 10 листопада 2017 року зареєструватися за посиланням  https://docs.google.com/forms/d/1QVsxLjBxCgrqqIFoNFLmdNMYXs17IGxyyufxmVPQD28/edit

 

Публікація матеріалів конференції

Для публікації тез доповідей необхідно у термін до 10 листопада 2017 року подати:

·  тези доповіді;

·  скановану квитанцію про cплату організаційного внеску на електронну адресу Оргкомітету [email protected]

Матеріали конференції (тези) будуть видані окремою збіркою протягом місяця після проведення конференції.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Загальний обсяг від 2 до 5 сторінок. Формат тексту MS Word doc, docx шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  Усі поля – 2,5 см.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою, зарубіжні та вітчизняні окремо.

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується відповідно до бібліографічних вимог.

Текст доповіді супроводжується анотацією робочою мовою конференції до 50 слів. 

Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

 

Розташування структурних елементів тез доповіді

Прізвище І.Б.

Організація

Посада

 НАЗВА ДОПОВІДІ

Анотація

Тези доповіді

Список використаних джерел

 

Адреса оргкомітету:

49006, м. Дніпро, вул. Антоновича (колишня вул. Свердлова), 70; факультет відкритої освіти та стажування, кафедра управління інформаційно-освітніми проектами КВНЗ «ДОІППО».

 

Відповідальні особи:

Висоцька Ольга Євгенівна, декан факультету відкритої освіти та стажування КВНЗ «ДОІППО»  (095-665 - 42-39), Бутурліна Оксана Василівна, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами (067-55-96-000), Коляда Ірина Григорівна, секретар оргкомітету (068-68-27-658).