Освітній портал Дніпропетровщини

 

Звернення

5 жовт. 2017
колективу комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Колектив КВНЗ «ДОІППО» стурбований ситуацією, яка склалася внаслідок підвищеної уваги до діяльності ректора Романенка М.І. з боку деяких посадових осіб Дніпропетровської обласної ради, що суттєво ускладнює нормальну роботу нашого закладу. Протягом кількох місяців проводилася перевірка інституту, потім організована ще одна перевірка, в саму назву якої – неналежне виконання службових обов’язків - вже закладена негативна оцінка діяльності керівника закладу. Ми оцінюємо це як упереджене ставлення не тільки до Романенка М.І. а й до колективу в цілому.

Між тим за незначними порушеннями, що мають виключно технічний характер і ніяким чином негативно не впливають  на роботу нашого закладу втрачається увесь той позитивний доробок, який характеризує нашу роботу під керівництвом Романенка М.І., який вже 17 років очолює наш інститут. Як провідний інноваційний заклад післядипломної педагогічної освіти інститут упродовж останніх 10 років щороку визнається МОН України та НАПН України лідером сучасної освіти. У нас значні досягнення в царині організації експериментальної педагогічної роботи, підготовки педагогів до здійснення освітянських реформ, розробки нових педагогічних технологій, курсів, підручників та посібників тощо. Сам Романенко М.І. є визнаним в Україні фахівцем, фундатором регіональної школи філософії освіти, автором більше сотні наукових праць і підручників. І саме у цій царині потрібно оцінювати його роботу. Ті упущення, які фіксують перевірки, відносяться лише до фінансово-господарської діяльності закладу, яка є допоміжною до виконання основних функцій інституту і його керівника; безпосередньо знаходяться у сфері відповідальності конкретних працівників інституту, а не  ректора; і ніяк не може служити підставою для негативної оцінки роботи як керівника, так і колективу інституту загалом.

 Ректор був обраний практично одноголосно колективом інституту, і його звільнення адміністративним шляхом є ігноруванням нашого вибору, порушенням наших прав, гарантованих законом. Вибір і звільнення керівника вищого навчального закладу відноситься законодавством до прерогатив його трудового колективу. Ігнорування наших прав не тільки приводить до дезорганізації роботи закладу, але й дискредитує владу загалом, провокує недовір’я до неї та протести, особливо в умовах, коли негативне ставлення до керівника інституту провокує місцеву владу на реорганізацію діяльності самого навчального закладу.

Ми закликаємо зважено і об’єктивно підійти до результатів перевірок роботи нашого інституту, врахувати пояснення його керівництва і працівників інституту стосовно виявлених недоліків, які, на нашу думку, повністю знімають будь-які підстави для негативних висновків щодо роботи ректора та діяльності трудового колективу.

Ми підкреслюємо необхідність вирішення конфліктної ситуації на основі діючих правових норм, які гарантують наші права щодо вибору керівника інституту і діяльність на основі самоврядування.

 Ми звертаємося до керівників органів державної влади, органів правопорядку з проханням дати правову оцінку спробам всупереч волі трудового колективу здійснити зміну керівництва інституту. Колектив інституту делегує свої повноваження для захисту власних інтересів, здійснення необхідних для цього дій щодо звернень до зацікавлених сторін і в ЗМІ керівництву закладу і профспілкової організації.