Освітній портал Дніпропетровщини

 

Четверо молодих учених Дніпропетровщини отримали гранти Президента України для реалізації наукових проектів

8 жовт. 2013
Президент України підписав розпорядження № 316/2013-рп «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік». Згідно з розпорядженням четверо молодих вчених Дніпропетровщини отримали гранти на реалізацію своїх проектів. Губернатор Дмитро Колєсніков привітав науковців з вагомим досягненням.

«Розвиток науки та інноваційних технологій, заохочення до роботи молодих учених, підтримка ідей спрямованих у майбутнє – це важлива складова політики нашого Президента Віктора Федоровича Януковича. Сьогодні гранти Глави держави отримали четверо молодих учених Дніпропетровщини. Це перемога не лише кожного з чотирьох талановитих розумних молодих жителів області, це перемога всього регіону. Це результат дієвості новітніх методик, які сьогодні запроваджуються в систему освіти на Дніпропетровщині», - зазначив Дмитро Колєсніков.

Губернатор зазначив, що для підтримки молодих учених, розвитку їх наукових проектів та ідей на Дніпропетровщині щороку проводяться наукові конференції, засідання міжнародних наукових шкіл. Добра традиція регіону – обласний конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині», конкурси «Краща рада молодих вчених» та «Кращий молодий вчений». Важливою ініціативою влади Дніпропетровщини є обласні іменні стипендій, що надаються кращим студентам та аспірантам вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, учням професійно-технічних навчальних закладів.

Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук. Це 300 щомісячних стипендій Президента України строком до двох років.

На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Висунення осіб, які бажають здобути стипендії, здійснюється вченими (науково-технічними) радами наукових установ, підприємств та організацій НАН України за місцем основної роботи конкурсантів при наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого.

Висунуті на конкурс кандидатури розглядаються у відповідних відділеннях НАН України. Рекомендації відділень НАН України щодо присудження стипендій набувають сили постанови після їх затвердження Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Рішення про висунення приймаються таємним голосуванням більшістю не менше 2/3 голосів присутніх членів ради.

Цього року Гранди Президента України присвоєно чотирьом молодим вченим Дніпропетровщини:

Інні ГОРДЄЄВІЙ - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Національної металургійної академії України для проведення наукового дослідження «Методологічні основи адаптаційної здатності системи управління проектами та програмами до ризиків».

Діні ЄГОРОВІЙ - 1984 року народження, кандидатові хімічних наук, доцентові Українського державного хіміко-технологічного університету для проведення наукового дослідження «Створення лікарських форм з протипухлинною активністю на основі кластерних сполук диренію (III)»

Анні ІВАНЧЕНКО - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Дніпродзержинського державного технічного університету для проведення наукового дослідження «Проект ефективної технології очистки міських стічних вод з високим вмістом фосфатів до європейських норм з одержанням органо-мінеральних фосфорних добрив».

Віталію ПАЛЬЧИКОВУ - 1982 року народження, кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара для проведення наукового дослідження «Нові гетероциклічні сполуки, анельовані або заміщені поліциклічними каркасними фрагментами. Синтез та in vivo активність».