Освітній портал Дніпропетровщини

 

STEM на Дніпрі

Коротко про STEM

 

 

 

       Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. Одним із актуальних напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM (Science-наука, Technology-технологія, Engineering-інженерія, Mathematics-математика). STEM-освіта - це об'єднання наук, спрямоване на розвиток нових технологій, на інноваційне мислення, на забезпечення потреби в добре підготовлених інженерних кадрах.
       Розробка ефективних моделей впровадження STEM–освіти у навчальних закладах різних типів сприяє розвитку регіональної системи  STEM-освіти через створення STEM-центрів, STEM-амбасад,  розробку та впровадження авторських програм з природничо-математичних наук, технологій, програмування, робототехніки, ранню профілізацію та профорієнтацію, організацію науково-дослідницької, проектної, винахідницької діяльності учнів та вчителів, масових науково-популярних заходів та ін.
       Впровадження у навчальних закладах Дніпропетровської області дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» має на меті – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність науково-методичних засад створення інноваційної моделі STEM-освіти на базі навчальних закладів області.
       Об’єкт дослідження – процес створення та впровадження інноваційної моделі STEM-освіти.
       Предмет дослідження – науково-методичні засади створення та впровадження інноваційної моделі STEM-освіти.
       Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи: січень 2017 року – грудень 2021 року.
       У дослідженні беруть участь 25 навчальних закладів області.

 

№ пор. Зміст Відповідальний Термін Очікувані результати
1.1 Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних літературних джерел із питань моделювання та впровадження системи STEM-освіти з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань. Науковий керівник, директори експериментальних навчальних закладів. 2017 р. Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу.
1.2 Виявлення та детальне дослідження концептуальних засад STEM-освіти, їх можливого та доцільного співвіднесення із засадами традиційної освіти у навчальних закладах різного рівня. Науковий керівник, творчі групи. 2017 р. Збірник наукових статей.
1.3 Організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем STEM-освіти. Кафедри УІОП, природничої освіти ДОІППО, учасники експерименту. Жовтень 2017 року. Збірник статей.
1.4 Ідентифікація моделей STEM-освіти. Творчі групи експериментальних закладів. Протягом року. Концептуальні моделі.
1.5 Розроблення критеріїв оцінки готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження STEM-освіти у регіоні. Науковий керівник, керівники, директори експериментальних навчальних закладів. 2017 року. Критерії готовності до впровадження STEM-освіти.
1.6 Підведення підсумків І етапу дослідження. Науковий керівник, керівники, експериментальних навчальних закладів. Грудень 2017 року. Матеріали круглого столу.
№ пор. Зміст Відповідальний Термін Очікувані результати
2.1 Діагностика мотиваційної і технологічної готовності педагогічних працівників до дослідно-експериментальної роботи. Науковий керівник, керівники, директори експериментальних навчальних закладів. березень 2017. Аналітична довідка за результатами опитування.
2.2 Вивчення ставлення учнів 10-х класів до вивчення предметів та вибору професій STEM. Науковий керівник, керівники, директори експериментальних навчальних закладів. жовтень 2017. Аналітична довідка за результатами опитування.
2.3 Оцінка стану викладання природничо-математичних дисциплін та рівня навчальних досягнень у експериментальних закладах. Науковий керівник, керівники, директори експериментальних навчальних закладів. Березень, жовтень 2017 року. Аналітичні довідки.
№ пор. Зміст Відповідальний Термін Очікувані результати
3.1 Оцінка матеріально-технічної бази закладів на початку експерименту. Директори експериментальних навчальних закладів. - План розвитку кабінетів і закладів в цілому.
№ пор. Зміст Відповідальний Термін Очікувані результати
4.1 Визначення відповідальних за впровадження експерименту у закладах. Директори експериментальних навчальних закладів. Січень 2017 р. Списки відповідальних.
4.2 Визначення складу творчих груп учителів-дослідників для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи. Директори експериментальних навчальних закладів. Квітень 2017 р. Творчі групи вчителів-дослідників.
№ пор. Зміст Відповідальний Термін Очікувані результати
5.1 Організація постійно діючого семінару «Технічне та програмне забезпечення впровадження STEM-освіти». ДОІППО, КЗО НВК, КЗО ЛІТ ДМР. Січень, лютий, листопад. Матеріали семінарів, методичні рекомендації.
5.2 Тренінг для вчителів початкової школи «Мейкерство як напрямок впровадження STEM-освіти». ДОІППО, АІРО, Prometeus. 3 лютого 2017 року. Положення про обласний конкурс з мейкерства.
5.3 Тренінг для керівників команд олімпіади з робототехніки. Київ, Education HUB, оргкомітет Всеукраїнської олімпіади з робототехніки за правилами WRO (World Robot Olympiad). 5 лютого 2017 року. Методичні рекомендації.
5.4 Тренінг для заступників директорів та вчителів початкової школи «Навчальний кабінет ХХІ століття» (LEGO, інтерактивні комплекси). ДОІППО, КЗО НВК № 144 ДМР. Лютий 2017 року. Методичні рекомендації.
5.5 Тренінг для викладачів предметів природничого циклу «Організація науково-дослідної роботи учнів». ДОІППО, КЗО ХЕЛ ДМР. Березень 2017 року. Методичні рекомендації.
5.6 Тренінг для заступників директорів «Проектна діяльність учнів як напрямок впровадження STEM-освіти». ДОІППО, КЗО ХЕЛ ДМР. Вересень 2017 року. Методичні рекомендації.
5.7 Тренінг для методистів директорів, заступників директорів «STEM-освіта: досвід та перспективи впровадження у ЗНЗ». ДОІППО. Червень 2017 року. Методичні рекомендації.
5.8 Підвищення кваліфікації працівників. ДОІППО, заклади освіти. Постійно. -
5.9 Проведення методичних заходів у закладах для різних категорій педагогів. Заклади освіти. Постійно. -
5.10 Підписання угод про співпрацю з ВНЗ, ПТНЗ, ПНЗ. Заклади освіти. Постійно. Угоди.
№ пор. Зміст Відповідальний Термін Очікувані результати
6.1 Підготовка документації експериментальних закладів. Науковий керівник, директори експери-ментальних навчальних закладів. Січень-лютий 2017 року. Документація експериментальних закладів.
6.2 Проведення інформаційної кампанії з питань STEM-освіти. Науковий керівник, директори експери-ментальних навча-льних закладів. Протягом року. Інтерактивний плакат за результатами проведення кампанії, матеріали методичних заходів, протоколи педагогічних рад.
6.3 Розробка веб-ресурсів учасників дослідно-експериментальної роботи. Науковий керівник, директори експери-ментальних навчальних закладів. 2017 р. Веб-ресурс дослідно-експериметальної роботи та веб-сторінки експериментальних закладів.
6.4 Підготовка матеріалів у педагогічній та місцевій пресі з питань STEM-освіти. Учасники експерименту. Постійно. Публікації у ЗМІ.
№ пор. Зміст Відповідальний Термін Очікувані результати
7.1 Обласний конкурс на кращий медіа-проект «Школа майбутнього. Школа STEM.» Департамент освіти і науки, ДОІППО. Лютий-березень 2017 року. Підсумки конкурсу.
7.2 Обласний конкурс юних винахідників «Maker Faire». Керівник експерименту, відповідальні за впровадження експерименту у ЗНЗ. Лютий-травень 2017 року. Підсумки конкурсу.
7.3 Конкурс на кращий учнівський проект STEM-освітнього спрямування серед учнів(2-5 класів). Керівник експерименту, відповідальні за впровадження експерименту у ЗНЗ. Березень – листопад 2017 року. Підсумки конкурсу.
7.4 Урочисті заходи до Дня науки. Експериментальні заклади. Листопад 2017 року. Інформаційна платформа заходів.

План заходів STEM на 2017 рік.docx 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний конкурс «STEM на Дніпрі»

 

 

Обласний конкурс «Юний мейкер»