Освітній портал Дніпропетровщини

 

22 січня - День соборності України

Мета: виховання нацiональної свiдомостi учнiв i людської гiдностi, вiдродження паросткiв духовностi, формування рис громадянина Української держави; поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, його значення; пробудження iнтересу до поглибленого вивчення iсторiї та культурних надбань українського народу; виховання глибокої поваги та любовi до Батькiвщини.

Хiд уроку

І. Органiзацiйний момент

IІ. Оголошення теми i мети

1.     Вчитель:

22 сiчня день Соборностi Украни. Майже 100 рокiв тому це слово було вписане в iсторiю українського народу, але святковим днем українського календаря воно стало тiльки вiд недавна. Лише за умов державотворчих процесiв в Українi цей день набув своєї чинностi. Так трапилось, що на протязi багатьох столiть iсторичного розвитку Україна не мала власної державностi i єдиної територiї. Українськi землi належали багатьом державам: найбiльше Росiї, Литвi, Угорщинi, Речi Посполитiй, згодом Румунiї, Чехословаччинi.

 

У березнi 1917 року у Надднiпрянськiй Українi розпочалася нацiональна революцiя. Було обрано Центральну Раду, першого президента М.Грушевського, проголошення створення Української Народної Республiки (УНР), а 4 Унiверсалом вiд 22 сiчня 1918 р. було проголошено незалежнiсть України. Подiбнi процеси вiдбувалися i в Галичинi. 9 листопада 1818 р. було проголошено назву держави ЗУНР i створено перший уряд — державний Секретарiат на чолi з Костем Левицьким.

 

Зламався врештi двох iмперiй мур!

 

I на розалинах у слушну цю нагоду

 

З “явилися держави УПР i ЗУНР,

 

Як вияв волi нашого народу.

 

Вже з 1 грудня 1918 р у Фастовi було пiдписано угоду про об”єднання ЗУНР i УНР. 4 сiчня 1919р. у Станiславi УНРада схвалила закон про злуку двох українських держав, а 22 сiчня I919р. у Києвi на площi святої Софiї вiдбулося урочисте проголошення злуки УНР i ЗУНР. Пiд час урочистостей представник директорiї Федiр Швець проголосив довгоочiкуваний Унiверсал.

 

Все, що мрiялось вiками,

 

Сповнилось, настало!

 

«Ще не вмерла Україна» —

 

Гордо прозвучало.

 

Переглядвідео «ДеньСоборності» /uploads/editor/1734/418705/news_9/files/den_sobornosti.flv

 

2.     Згідно Конституції України:

 

Стаття 20

 

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

 

Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтою кольорів.

 

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

 

Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

 

Столицею України є місто Київ.

 

Родитись українцем —

 

Це велика Честь i слава.

 

Рiдний край свiй полюбити

 

Найважливiша справа.

 

 

В нiм пливуть глибокi рiки,

 

І шумлять степи безкраї,

 

Стрункi гори пнуться в хмари,

 

Синьооке море грає.

 

 

Українцi й українки —

 

Всi кохають до загину

 

Славну землю батькiв своїх —

 

Свою рiдну Україну!

 

Відеокліп «Наталья Май –Моя Україна»  /uploads/editor/1734/418705/news_9/files/natalya_may_moya_ukraina.flv

 

Відеокліп «Молитва за Україну!»

3.     Заключна частина

 

Вікторина

   1. Назвіть один із найдавніших знаків, який є гербом України.

                                                                                  (Тризуб)

   2. Коли було прийнято постанову про Державний прапор України і якого він кольору?

                                                                                 (28 січня 1992 p., жовто-блакитний)

   3.  Як називається Гімн України?

                                                                                  («Ще не вмерла Україна»)

   4. Хто є автором слів Гімну України?

                                                                                  (Павло Чубинський)

  5.  Назвіть український Національний герб.

                                                                                  (Тризуб)

  6.      Назвіть найбільшу святиню українського на¬роду в музичній символіці.

                                                                                    (Гімн)

  7.      Назвіть композитора, який вірш П. Чубинського поклав на музику, цей твір невдовзі став гімном.

                                                                                    (Михайло Вербицький)

  8.      Назвіть пісні, які виконують як Гімн Ук¬раїни.

                                                         («Ой, у лузі червона калина», «Боже великий, єдиний..,»)

 

         

Живи та міцній, Українська Державо! –

Вмирали у битвах мільйони бійців,

Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво

Й над Києвом стольним віки майорів.

 

Боролись ми довго за волю, за право,

Щоб нині твій час, Україно, настав.

Живи та міцній, наша юна Державо,

У дружньому колі свобідних держав!

 

 

Подобається