Освітній портал Дніпропетровщини

 

Кожна дитина має право

Права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої, і кожна людина повинна поважати права іншої людини. Усі люди на Землі мають рівні права та свободи.
Ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році.
Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права.
Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголошеною Генеральною Асамблеєю  ООН    20.02.1989 р.
Кожна дитина має право:
• на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку;
• на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
• на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто забезпечує за нею догляд;
• на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність людини, видів дій чи покарання;
• на захист від будь-якого покарання;
• на захист від сексуальних домагань;
• на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;
• на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
• на свободу думки, совісті, віросповідання;
 
• на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю кореспонденції.

 

Права, дитини порушуються:
• Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я. Коли її потреби ігноруються.
• Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.
• Коли порушується недоторканність дитини.
• Коли дитину ізолюють.
• Коли дитину залякують.
• Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.
•Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й почуття.
• Коли її особисті речі не є недоторканними.
• Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.
• Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

 

Діти в суспільстві найбільш уразливі. Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.

Подобається