Освітній портал Дніпропетровщини

 

Застосування інноваційних технологій у навчанні англійської мови

Новітніми підходами до організації навчання у сучасній школі є застосування різноманітних інноваційних технологій.

       За останні десятиріччя роль та значення англійської мови значно зросла, оскільки англійська мова є засобом міжнародної комунікації. В зв’язку з цим перед учителем постає задача зробити його більш доступним і цікавим для кожного учня.

1. Спілкування на уроці

     Невимушене спілкування повинно стати органічною частиною уроку іноземної мови.


Невимушене спілкування в класі необхідно постійно стимулювати

Необхідно:

}  мовне оточення,

}   постійний моніторинг,

}   ситуація успіху

Потенціал невимушеного спілкування – великий і не обмежується вивченням одиниць класного вжитку.Учні повинні вміти вирішувати реальні комунікативні задачі.Вирішення комунікативних задач повинно відповідати вимогам, як це прийнято в англомовному культурному оточенні.

Ситуації невимушеного спілкування, які виникають на уроці:

}  Привітати учнів

( Hello, everyone! Hi there!)

}  відрекомендуватися

( Let me introduce myself!)

}  Розповісти цікаву історію, яка прийшла раптово на думку

(I’ve just remembered a story…)

}  Порадити учню звернутися до словника

(You’d better look it up in the dictionary.)

}  Об’єднати учнів у групи

( Split into two groups, please.)

}  Попросити підняти ручку, що впала

( Could you possibly pick up that pen for me?)

}  Попросити закрити вікно/двері

( Will you close the door, please?)

}  Поцікавитись який настрій у учнів

(How are things?)

}  Попросити вийти до дошки

(Will you come out to the display, please.)

}  Попросити принести крейду

(Go and get some chalk, please.)

}  Закликати клас до порядку

( Silence! May I have your attention, please.)

}  Попросити зібрати зошити

( Collect your works, please.)

}  Посварити за невиконане завдання

( How disappointing!)

}  Похвалити учня за гарну відповідь

( How clever of you!)

2. Оцінка діяльності учнів.

Зробити спілкування більш реальним допомагають вигуки.

 Учитель повинен висловлювати свої емоції як це прийнято в країні, мову якої викладає:

}  Wow!            ( кла-а-ас!),

}  Oops !          ( ой! Не вийшло!),

}  Yuppie !       ( ура!),

}  Yuk!             (фу!).

}  Ouch !          (ой! Боляче!)
3. Ситуація успіху – дуже важливий фактор стимулювання спілкування на уроці.


Учитель не має права на поганий настрій, головний біль і підвищений тиск.Урок – це час мобілізації всіх життєвих сил.

Які форми стимулювання можна застосовувати у роботі?

Стимули першого порядку
«як заохотити учнів до діяльності»

}  Оцінка

}  Емоційна мова учителя

}  Усна похвала (Молодець! Старанний!)

}  Перспективи

}  Організація колективної діяльності

}  Різнорівневі завдання

}  Ускладнення завдань (творчий рівень)

}  Порівняння успіхів учня з його попередніми

}  Аналіз учителем навчальних досягнень

}  Позитивний приклад

Стимули другого порядку
«Створення умов, при яких діти працюють з найбільшою ефективністю та найменшими затратами»

}  Цікава ситуація

}  Дозоване домашнє завдання

}  Пізнавальна гра

}  Використання елементів змагання

}  Концентрація уваги на проміжних успіхах учня

}  Креативна хвилинка

}  Оцінка досягнення учня на батьківських зборах

}  Проблемно-пошукова ситуація

}  Опора на життєву ситуацію

Стимули третього порядку
«своєчасна оцінка діяльності учня»

}  Контрольована довіра

}  Завдання практичного характеру

}  Гумористична хвилинка

}  Запис подяки в щоденник

}  Контрольно-навчальна дискусія

}  Виставка найкращих робіт

}  Рейтинг за результатами навчальної діяльності

}  Відгук товариша на результат учня

З чого починається успіх?

}  Успіх починається з того, що діти визнають право учителя вчити

}  Психологічний клімат, організація діяльності учнів на уроці, розумне поєднання репродуктивних та творчих методів – важливі складові успіху на уроці.

}  Передчуття незвичності, здатності вчителя дивувати, привносити елемент романтичності – грають велику роль

}  Незвичайний початок уроку

Що приводить  до успіху? 
1. Нетрадиційні форми уроку:

}  Урок – діалог,

}  урок – змагання

}  Уроки – консультації

}  Уроки з груповими формами роботи

}  Уроки – творчості

}  Уроки – аукціони

}  Уроки – конкурси

}  Уроки - ігри

4. Ситуація успіху та її різновиди:

Неочікувана радість

- Неочікувана радість – це почуття задоволення від того, що результати діяльності учня перевершили його очікування. З педагогічної точки зору неочікувана радість – це результат продуманої, підготованої діяльності учителя. Учитель повинен усвідомлювати свою причетність до успіху, обмірковувати творчий початок в своїй діяльності, повинен бути впевненим в правильності вибраних методів.

       Загальна радість

-  Загальна радість полягає в тому, щоб учень досяг потрібної для себе реакції колективу. Вона може бути підготовленою учителем, або спонтанною, помітною або непомітною.

- Загальною радістю вважають лише ті реакції колективу, котрі дають можливість відчути дитині себе задоволеною та стимулюють її зусилля. Загальна радість – це по-перше емоційний відгук оточуючих на успіх члена свого колективу.

- Радість лише в тому випадку радість, коли вона сприймається з гостротою новизни, коли до неї немає звикання, коли вона відображає досягнення учня, його намагання змін до кращого.

Прийоми   «неочікуваної радості»:

}  Прийом “драбинка” або “стань в стрій”.               

        Йдеться про ситуації, коли учитель веде вихованця вверх поступово, підіймаючись з ним сходинками знань та навчає вірити в себе та оточуючих.

}  Прийом “Даю шанс”.         

        Підготовані педагогічні ситуації, завдяки яким учень отримує можливість раптово відкрити для самого себе власні можливості. Подібні ситуації учитель може і не готувати заздалегідь, але його талант проявиться в тому, що він помітить цей момент, не пропустить його, вірно оцінить, зможе матеріалізувати.  

}  Прийом «слідуй за нами».    

            Суть цього прийому полягає в тому, щоб розбурхати думки учня, дати йому можливість відчути радість від відкриття в собі інтелектуальних сил.

            Реакція оточуючих буде слугувати для нього одночасно і сигналом пробудження, і стимулом пізнання, і результатом зусиль

Висновки

      Основним завданням школи є не вчити, а навчати вчитись, підготувати учня до безперервного самостійного навчання.

     Відповідно до основних положень Державного стандарту школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також особистої відповідальності учня за результати навчання, тобто ключові компетентності, що визначають сучасний зміст та якість навчання. Набуття компетентності перетворює учня з носія академічних знань у людину активну, соціально пристосовану, налаштовану не лише на спілкування щодо обміну інформацією, а й на соціалізацію в суспільстві з метою практичного використання здобутих знань.

     Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток можливостей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Саме школа повинна підготувати учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії. Саме на уроках іноземної мови вчитель формує в учнів уміння і навички іншомовного спілкування, передбачити досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.                                   

     Формування комунікативних навичок сприятиме забезпеченню можливості випускникам продовжити навчання або працевлаштуватись за кордоном і буде сприяти в певній мірі розширенню міжнародних зв’язків нашої держави і її входження у світовий освітній простір.  А завданням кожного з нас є зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий тон, мистецтво спілкування, почуття гумору... 

 

Подобається