Освітній портал Дніпропетровщини

 

Олександр Вілкул привітав виші Дніпропетровщини, які увійшли до першого десятку кращих ВНЗ України

25 черв. 2012
Губернатор Олександр Вілкул під час засідання Ради ректорів при Дніпропетровській облдержадміністрації привітав виші Дніпропетровщини, які увійшли до першого десятку кращих ВНЗ у престижних рейтингах «Топ-200 Україна» та «Компас».

 

«Сучасна якісна освіта, в основі якої лежить застосування новітніх технологій, – це один із тих ресурсів, які виводять наш регіон на новий рівень розвитку. Дніпропетровщина – потужний науково-освітній центр України. В області активно впроваджуються нові інформаційні технології та застосовуються кращі європейські практики. Постійно відбувається обмін досвідом із зарубіжними колегами. Високий рівень науково-освітнього розвитку наших вишів підтверджують рейтинги «Топ-200 Україна» і «Компас». Провідні виші Дніпропетровщини увійшли до десятки кращих у даних рейтингах. Вони займають провідні позиції в багатьох наукових галузях – від історії України до ядерної фізики. У рамках Болонського процесу університети успішно впроваджують європейські підходи до підготовки нової генерації духовної та інтелектуальної еліти», – сказав голова облдержадміністрації Олександр Вілкул.

Зокрема, у рейтингу кафедри ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» Національний гірничий університет посів 7 місце, а Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 9 місце. У рейтину «Компас» – Національний гірничий університет посів 6 місце, Національна металургійна академія України – 7, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна – 8 місце.

Рейтинг вишів «Топ-200 Україна» формує міжнародна група експертів у співпраці з Європейським центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і центром «Євроосвіта». Мета проекту – надання достовірної, об'єктивної порівняльної інформації про якість освітніх послуг у вишах України. Методика рейтингу відповідає міжнародним принципам ранжирування університетів. Вона передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вузів різних типів на основі використання групи універсальних критеріїв. Результати рейтингу «Топ-200 Україна» щорічно презентуються на міжнародних форумах і конференціях IREG Observatory з академічного ранжирування і досягнень.
«Топ-200 Україна» відображає перетворення у сфері вищої освіти і дозволяє сформувати повне уявлення про конкурентоспроможність вишу, його освітній та науково-дослідний потенціал.