Освітній портал Дніпропетровщини

 

У пошуках трансформаційних смислів для поступу України

6 трав. 2016
У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», учасниками якої стали науковці, викладачі, аспіранти та студенти з усієї України.

Захід, ініційований факультетом суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ з нагоди 25-річчя Незалежності України, проводився у тісній співдружності з Міністерством освіти і науки України, Інститутом історії України НАН України, Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом філософії НАН України та Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова. На цей представницький форум до Дніпропетровська приїхали близько 350 науковців у галузі історії, філософії, права, філології, педагогіки, соціології, соціальної роботи, психології, економіки, політичної науки, державного управління, культурології та документознавства з усіх регіонів України, окрім Криму. «Це свого роду унікальна конференція, ми не знаємо, щоб подібний захід проводив будь-який інший вищий навчальний заклад. Для нас вона особливо символічна тим, що в нашому університеті свого часу навчалися другий Президент та кілька Прем’єр-міністрів України. Сподіваємося, що заявлена широка тематика нашого заходу послугує добрим орієнтиром у вирішенні багатьох соціальних завдань, що нині стоять перед нашою державою», – розповів організатор, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин ДНУ Олександр Висоцький.

І, дійсно, протягом двох днів фахівці Дніпропетровського національного університету разом зі своїми колегами цілеспрямовано аналізували різноманітні питання нашого сьогодення, які наразі потребують не лише глибокого осмислення, але й вироблення спільного рішення. «Застосування колективного досвіду, взаємний обмін науковими думками та пропозиціями допоможе нашим державним діячам і практикам предметніше розглянути нагальні питання держави саме крізь призму гуманітарних та соціально-економічних знань», – переконані учасники. У своїх доповідях і повідомленнях вони спільно намагалися осмислити Україну, насамперед, як унікальний цивілізаційний феномен у соціальному, політичному, історичному, культурному, правовому, філософському, державно-управлінському, економічному та освітньо-науковому вимірах, а також визначити дієві заходи і найоптимальніші шляхи подолання негативних та кризових явищ у цих сферах нашої дійсності.

Загалом, зацікавлена розмова фахівців із пошуків вдалої формули прогресивного поступу України велася у 15 напрямах: «Досягнення історичних наук в осмисленні минулого України», «Актуальні проблеми освіти і науки в українських реаліях», «Освітні технології в сучасному українському суспільстві», «Майбутнє України в науковому дискурсі», «Філософія в українському контексті», «Правова система України: актуальні проблеми та виклики сьогодення», «Технічні науки в контексті інноваційного розвитку України», «Комунікація в сучасній Україні: соціальні, політичні та філософські виміри», «Соціальні та політичні аспекти розвитку України», «Економічні проблеми сучасної України», «Державне управління в Україні: проблеми та перспективи», «Україна на міжнародній арені», «Філологічні науки в сучасній Україні», «Фізична культура в українській освітній системі» і «Досягнення української науки у галузі культурології, документознавства та інформаційної діяльності».

Як відзначив у своєму виступі декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ, доктор філософських наук, професор Олександр Токовенко, простежується очевидний взаємозв’язок рівня зацікавленості нації гуманітарними науками з рівнем її економічного та соціального розвитку: «Я твердо переконаний, що зростання уваги гуманітаріїв до актуальних проблем суспільного розвитку, їхнє поглиблене вивчення питань, що стоять на порядку денному, є важливим критерієм підйому всього суспільства. Радий, що в нашому університеті велика увага приділяється різним науково-дослідницьким програмам соціально-гуманітарного характеру. Підтримка таких проектів тут завжди в пріоритеті». «Дніпропетровський університеті імені Олеся Гончара в силу своєї класичної природи, статусу національного освітнього закладу та одного з найстаріших і найавторитетніших ВНЗ України сьогодні є визнаним регіональним лідером в галузі освіти, науки і культури. Він насправді виступає своєрідним індикатором сучасних підходів та стандартів у забезпеченні фундаментальної підготовки молодих фахівців, у тому числі й соціально-гуманітарного напряму», – пояснив проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ Валентин Іваненко.

Приємно, що і в цій корисній зустрічі поряд із сформованими, знаними спеціалістами взяли участь чимало молодих вчених, аспірантів і студентів. Вони відкрито пропонували свої ідеї вирішення актуальних питань української дійсності, цим самим засвідчивши повну готовність бути діяльними учасниками змін, які сьогодні відбуваються в Україні.

Інформаційно-аналітичне агентство