Освітній портал Дніпропетровщини

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

14 вер. 2018
Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрова компетентність вчителя та учня Нової української школи» Нової української школи»

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Цифрова компетентність вчителя та учня

 Нової української школи»

 

яка відбудеться 24 жовтня 2018 р.

 м.Київ

вул. І.Мазепи, 13

Палац дітей та юнацтва

 

Мета конференції: об’єднати зусилля науковців та освітян у визначенні основних аспектів розвитку цифрової грамотності в їх світоглядному та інструментально-технологічному вимірах; презентувати та поширити кращий досвід освіти в Україні та на Дніпропетровщині щодо формування цифрової грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу; визначити потенціал освіти як ресурсу розвитку інформаційного суспільства.

 

Робота конференції

 відбуватиметься за такими напрямами:

 

Цифрова компетентність вчителя та учня Нової української школи.

 • Міжнародна політика та стандарти оцінки цифрової компетентності.
 • Світові підходи до оцінки цифрової компетентності.
 • Інформатична освіта у початковій школі.
 • Розвиток цифрової компетентності в рамках післядипломної освіти.
 • Цифрова грамотність вчителя початкових класів Нової української школи.

 

Освіта XXI століття та впровадження цифрових технологій.

 • Тренди та технічні рішення використання цифрових технологій  в освітній діяльності.
 • Роль сучасних цифрових технологій у забезпеченні якості освіти.
 • Мобільне навчання як сучасна технологія в освіті.
 • Гейміфікація: досвід і шляхи розвитку.
 • Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку онлайн освіти в епоху глобалізації.

 

Інформатизація освіти та інформаційний освітній простір: управлінський і науково-методичний аспекти.

 • Методичний супровід упровадження цифрових технологій в освітній процес Нової української школи.
 • Технічні інноваційні рішення для інформатизації освіти.
 • Дидактичні основи організації та проведення різних форм навчальних занять з використанням ікт (інтерактивні лекції, очно-заочні курси, webinar, internet-конференції тощо)
 • Моніторинг якості освіти з використанням цифрових технологій та актуальні методики його проведення.
 • Інформаційно-освітні проекти: від ідеї до втілення.

 

Відкрита освіта як засіб розвитку освіти та науки України.

 • Цифрова грамотність на уроках інформатики
 • Використання хмарних сервісів як чинник формування Нової української школи.
 • Дошкільний вік:ефект цифрового дитинства.
 • Підтримка змішаного та дистанційного навчання : хмарне обчислення, мобільні інструменти та послуги, мережеві інфраструктури, віртуальний клас, перевернута класна кімната, соціальні мережі тощо.
 • Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів в середній та старшій школі закладу загальної середньої освіти.
 • Застосування цифрових технологій в навчально-виховному процесі  як фактор підвищення мотивації до навчання.
 • Ініціативи та проекти, спрямовані на використання цифрових технологій в освітній діяльності.
 • Інклюзія та цифрові технології в освітньому просторі: проблеми та досвід.
 • Відкриті дистанційні курси в системі підвищення кваліфікації.
 • Сучасні технології розробки дистанційного курсу на основі цифрових технологій навчання.
 • Перспективи розвитку цифрової педагогіки у вищих навчальних закладах.

 

 

 

 

До участі у конференції запрошуються науковці, освітяни, експерти, аспіранти, докторанти та інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Форми проведення: пленарне засідання та панельна дискусія.

 

Умови участі

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 150 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірника матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку за наступними реквізитами:

Сутність платежу: організаційний внесок за участь у роботі конференції 24.10.2018 р.

Підстава платежу: приватний переказ від (ПІБ платника)

Одержувач: Харлаш Людмила Михайлівна

Номер картки одержувача: 5168 7427 1699 8236

 

Реєстрація учасників

Для участі у конференції необхідно у термін до 15 жовтня 2018 року зареєструватися за посиланням https://goo.gl/forms/OIrcnUcpMfO36wzr2

 

Публікація матеріалів конференції

Для публікації тез доповідей необхідно у термін до 15 жовтня 2018 року подати:

 • тези доповіді;
 • скановану квитанцію про cплату організаційного внеску

на електронну адресу Оргкомітету [email protected]

Матеріали конференції (тези) планується опублікувати до початку проведення конференції.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Загальний обсяг від 2 до 5 сторінок. Формат тексту MS Word doc, docx шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  Усі поля – 2,5 см.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою, зарубіжні та вітчизняні окремо.

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується відповідно до бібліографічних вимог.

Текст доповіді супроводжується анотацією робочою мовою конференції до 50 слів. 

Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.