Освітній портал Дніпропетровщини

 

На Дніпропетровщині проходить Міжнародна конференція «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку», в якій беруть участь 150 учених з провідних вишів України

12 жовт. 2012
На Дніпропетровщині у Національній Металургійній академії України (НМетАУ) проходить Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку». У заході беруть участь понад 150 учених з провідних вишів України, Росії, Казахстану, країн Балтії та Польщі. Конференція проходить за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту економіки та прогнозування НАН України. Міжнародне зібрання присвячено 100-річному ювілею кафедри політичної економії НМетАУ. Захід проходить у рамках комплексного регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», що ініційований губернатором Олександром Вілкулом.

Освіту та науку визначено одним із базових кластерів Комплексної стратегії розвитку регіону, які є ключем до нового етапу розвитку нашої області й держави. Запорукою цього успіху є підготовка кваліфікованих кадрів, знання яких будуть адаптовані до реальних потреб ринку праці та економіки. Активним учасником цього процесу є  кафедра  політичної економії Національної металургійної академії України, що вважається одним  із провідних осередків економічної науки Дніпропетровської області. Здобутки й досягнення кафедри та академії гідно представляють науково-освітній потенціал України. Вітаю колектив кафедри та академії зі 100-річним ювілеєм. Бажаю нових успіхів, здобутків та відкриттів. А учасникам Міжнародної конференції плідної та результативної роботи. Упевнений, що напрацьований на конференції досвід стане новою сходинкою до розвитку політичної економії Дніпропетровщини та базою для економічного зростання нашої країни», – сказав губернатор Олександр Вілкул.

Конференція проходить протягом двох днів (11-12 жовтня 2012 року) за ініціативи Національної металургійної академії України (НМетАУ). Серед учасників заходу – Міжнародна політекономічна асоціація країн СНД і Балтії, Міжнародна асоціація інституційних досліджень, Всеукраїнська громадська організація «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття», Донецький національний технічний університет, Академія наук вищої школи України, Академія митної служби України, Брестський державний технічний університет, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Інститут економіки НАН Білорусі, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Національна академія державного управління при Президентові України, Освітня корпорація «Туран» (Астана), Університет ім. Л.Козьмінські (Варшава), Економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Економічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова.

«Стратегічні  завдання економічного  розвитку  та   підвищення  суспільного добробуту  пред’являють  особливі  вимоги  до якості  здатного  їх  вирішити людського капіталу. Найбільш прискіплива увага приділяється  його  кваліфікованості, конкурентоспроможності,  загальноосвітньому  рівню,  зокрема  обізнаності  у провідних тенденціях глобальної та національної  економічної  динаміки.  Реалії  сьогодення   переконують у необхідності  формування  у молодих фахівців надійних основ сучасного контекстуального економічного  мислення.  У зв’язку  із цим  суттєво зростає роль  фундаментальної економічної освіти і науки,  що надають та генерують базисні  знання  про економічний  вимір буття  людини  і суспільства. Тому проведення цієї науковою міжнародної конференції, що проходить у рамках губернаторського проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», є актуальною та необхідною», – сказав ректор НМЕТАУ Олександр Величко.

Програма конференції передбачає роботу чотирьох секцій «Сучасна політична економія і інституціоналізм: предметна і методологічна проблематика», «Інституційна та нова політекономія: держава, ринок, влада», «Людина або homo oeconomicus: імперативи теорії і практики», «Економічна динаміка в політекономічному і інституціональному вимірі» і «круглого столу» на тему «ЄС - СНД: взаємодія, компліментарність, перспективи інтеграції».

 

Довідково:

Сучасний колектив кафедри політичної економії НМетАУ складається з 11 висококваліфікованих викладачів і науковців, серед яких 2 професори та 7 канд. екон. наук, доцентів.

На протязі своєї історії кафедра підтримує статус загальноосвітньої та забезпечує якісну фундаментальну економічну підготовку студентів всіх спеціальностей, факультетів і форм навчання із 17 дисциплін (“Політична економія”, “Економічна теорія”, “Економічна історія та історія економічної думки”, “Сучасні економічні теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”, “Національна економіка”, “Соціальна економіка”, “Бюджетна система”, “Державне регулювання економіки тощо). За останні десять років середній щорічний контингент студентів кафедри становить близько 5300 людей.

Зміст навчально-методичних комплексів відповідних дисциплін безперервно оновлюється та вдосконалюється з огляду на провідні світові стандарти освіти і новітні досягнення фундаментальної економічної науки. За результатами цієї роботи викладачами, аспірантами та здобувачами кафедри лише за роки незалежності було підготовлено і видано 60 підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, близько 150 інших навчально-методичних розробок.

Активна та плідна науково-дослідна робота є ще однією історичною традицією кафедри. Серед основних колективних наукових досягнень: розробка парадигмального підходу до еволюції фундаментальної економічної науки та концепції її предметних складових; створення сучасної концепції універсумізації економічних перетворень та триєдиного економічного регулювання; виявлення провідних типів економічного зростання та методів їх стимулювання в умовах кризи та депресії; визначення відтворювальних основ державної інноваційно-інвестиційної експансії та її економічних механізмів; визначення глобальних тенденцій зміни діяльності людини та їх соціально-економічних наслідків; розробка концепцій соціально-економічної та екологічної ефективності виробництва, адаптації особистості в умовах глобалізації, цивілізаційних засад економічного розвитку тощо.

Отримані наукові здобутки презентуються на авторитетних міжнародних економічних форумах у Варшаві, Києві, Мінську, Москві, Нью-Йорку, Санкт-Петербурзі та інших провідних центрах сучасної фундаментальної економічної науки. Колектив кафедри приймає активну участь в організації науково-практичних форумів, симпозіумів, конференцій та інтернаціональних наукових проектах. Так, за його безпосередньою ініціативою було засновано Міжнародну політекономічну асоціацію країн СНД та Балтії.

Колектив кафедри постійно розширює географію наукових зв’язків та підтримує стосунки з провідними вищими навчальними й фаховими науковими закладами України (Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київським державним університетом ім. Г.Т. Шевченка, Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Національною академією державного управління при Президентові України і т.д.), країн СНД (Білоруським державним університетом, Інститутом економіки РАН, Центральним економіко-математичним інститутом РАН, Інститутом економіки НАН Білорусі, Інститутом економіки КН МОН Республіки Казахстан, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова тощо) і далекого зарубіжжя. Такі професійні дружньо-конкурентні відносини сприяють взаємно корисному обміну досвідом і результативному науковому полілогу. Зокрема, з нагоди ювілею кафедри у видавництві ”ТЕИС” (Москва, 2011 р.) вийшла колективна монографія “Экономика цивилизаций в глобальном измерении”. Провідні науковці Білорусі, Казахстану, Росії та України прийняли запрошення ювіляра об’єднатися в обговоренні актуальних проблем економічного сьогодення та майбутнього. Викладачі кафедри активно залучають до наукової роботи студентську молодь, здійснюючи керівництво студентськими науковими гуртками. Найбільш здібні студенти отримують можливість продовжити навчання в аспірантурі кафедри, що була відкрита у 1966 р. За всі роки її діяльності 62 особи успішно захистили докторські та кандидатські дисертації, поповнивши і зміцнивши кадровий склад вищої школи України.