Освітній портал Дніпропетровщини

 

Всеукраїнський конкурс «Директор XXI століття — 2013»

22 жовт. 2012
Всеукраїнський конкурс «Директор XXI століття — 2013»

Положення про Всеукраїнський конкурс

«Директор XXI століття — 2013»

 

Найглибшим принципом людської натури є пристрасне бажання
отримати визнання своєї цінності.

У. Джейм

1. Загальні положення

1.1.Це положення встановлює порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ століття — 2013» (далі ― Конкурс).

1.2. Засновниками Конкурсу є журнал «Директор школи. Шкільний світ» і Асоціація «Відроджені гімназії України».

1.3. Основні принципи організації Конкурсу:

·         добровільність;

·         відкритість;

·         об’єктивність;

·         рівність можливостей усіх учасників.

1.4. Інформація про умови Конкурсу, його перебіг і підсумок розміщується на офіційному сайті видавництва «Шкільний світ» ісайті Асоціації «Відроджені гімназії України».

2. Мета й завдання Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є сприяння розвитку й стимулювання професійної творчості директорів загальноосвітніх навчальнихзакладів.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

·         виявлення найбільш успішних директорів загальноосвітніх закладів;

·         поширення досвіду ефективного управління;

·         формування банку даних кращих директорів ЗНЗ;

·         громадське визнання особистого внеску директора ЗНЗ у розвиток системи освіти України;

·         формуванняпозитивного іміджу українського директора ЗНЗ;

·         публікація кращих матеріалів на шпальтах журналу «Директор школи. Шкільний світ» і газети «Директор школи».

3. Організація Конкурсу

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу здійснює оргкомітет (додаток 1).

Оргкомітет визначає порядок і терміни проведення Конкурсу; приймає заявки й матеріали учасників Конкурсу; розробляє критеріїоцінювання наданиматеріалів; комплектує експертну групу; організовує незалежну експертизу наданих на Конкурс матеріалів,дотримання регламенту Конкурсу, залучення спонсорів, урочисту церемоніюх  підбиття підсумків Конкурсу та нагородженняпризерів і лауреатів.

3.2. Для експертизи конкурсних матеріалів і оцінювання результатів Конкурсу, прийняття рішення про призерів і лауреатівКонкурсу та їхнього нагородження створюється журі (додаток 2).

3.2.1. Під час експертного оцінювання наданихматеріалів дороботив журіКонкурсу можуть залучатися незалежні експерти —представники МОНмолодьспорту України, органів управління освітою, інститутів післядипломної педагогічної освіти, оргкомітету,засновника, партнерів і спонсорів, громадськості, фахівці з управління, державні службовці.

3.2.2. Під час проведення експертизи конкурсних матеріалів забезпечується:

·         об’єктивність;

·         конфіденційність;

·         урахування громадської думки.

3.2.3. Журі має право встановлювати додаткові номінації.

3.2.4.Склад оргкомітету та журі може бути розширений.

4. Умови участі

4.1. У Конкурсі можуть брати участь директори ЗНЗ різних типів і форм власності за таких умов:

·         управлінський стаж діяльності не менше ніж п’ять років;

·         досягнення значних результатів в управлінні навчальним закладом;

·         передплата журналу «Директор школи. Шкільний світ» не менш ніж на 6 місяців;

передплатні індекси на вибір:

95538 — журнал «Директор школи. Шкільний світ»;

49541 — журнал «Директор школи. Шкільний світ» + «Директор школи. Бібліотека»;

49557 — «Комплект для адміністрації школи. Шкільний світ», до складу якого входять видання«Директор школи.Шкільний світ», «Директор школи. Бібліотека», «Школа», «Завуч. Бібліотека»;

49558 — комплект «Управління закладом освіти. Шкільний світ», до складу якого входять: газета«Управлінняосвітою» + журнал «Директор школи. Шкільний світ» + комплект «Директор школи. Бібліотека» + газета «Директоршколи»;

96502 — журнал «Директор школи. Шкільний світ» + газета «Директор школи»;

·         сплати організаційного внеску в розмірі 300,00 грн.

4.2. Учасник Конкурсу має право на своєчасну й повну інформацію про всі конкурсні заходи та об’єктивне оцінювання наданихматеріалів.

4.3. Учасник Конкурсу повинен дотримуватися регламенту Конкурсу.

4.4. Конкурсні матеріалимають відображати:

·         обґрунтування проблеми діяльності ЗНЗ;

·         визначення напрямів і засобів вирішення проблеми;

·         шляхи досягнення очікуваних результатів.

4.5. Матеріали, надані на Конкурс, не рецензуютьсяйне повертаються. Матеріали, подані після вказаного терміну або які невідповідають вимогам, у Конкурсі не беруть участі та автору не повертаються (додаток 3).

4.6. Автор поданих матеріалів гарантує дотримання авторських прав.

4.7. Надаючи матеріали в оргкомітет Конкурсу, автор дає дозвіл на друк своїх матеріалів у друкованих та електронних виданняхвидавництва «Шкільний світ».

5. Регламент проведення Конкурсу

5.1. Початок Конкурсу ― 1 грудня 2012 р.

5.2. Заявка на участь у Конкурсі, конкурсні матеріали та ксерокопія квитанції на передплату журналу «Директор школи.Шкільний світ», організаційний внесок надаються в оргкомітет до 1 березня 2013 р.

5.3. Оцінювання допущених робіт проводить журі Конкурсу від 1 березня до 15 травня 2013 р.

5.4. Переможці та лауреати Конкурсу оголошуються до 1 червня 2013 р. (інформація на сайті видавництва «Шкільний світ»,Асоціації ВГУ, у газеті «Директор школи», журналі «Директор школи. Шкільний світ»).

6. Порядок нагородження переможців і лауреатів

6.1. Переможців та призерів Конкурсу визначає журі.

6.2 За умовами конкурсувсі учасники конкурсу нагороджуються дипломами.

6.3. Призери та лауреати Конкурсу нагороджуються почесними відзнаками й дипломами.

6.4. Спонсори й партнери Конкурсу можуть установлювати індивідуальні призи переможцям, лауреатам.

6.5. З подання журі кращі матеріали можуть бути опубліковані в друкованих і електронних виданнях видавництва «Шкільний світ»за умови дотримання авторського права.

6.6. За підсумком проведення Конкурсу буде надрукована книжка «Директор ХХІ століття — 2013».

6.7. Нагородження переможців і лауреатів Конкурсу відбудеться в м. Києві.

7. Фінансування Конкурсу

Фінансування всіх заходів у межах проведення Конкурсу та видання книжки «Директор ХХІ століття — 2013» здійснюється зарахунок видавництва «Шкільний світ» та організаційних внесків учасників конкурсу.

8. Номінації Конкурсу:

·         «Гродадсько-державне управління школою»;

·         «Управління персоналом»;

·         «Внутрішньошкільне управління»;

·         «Управління фінансами»;

·         «Маркетинг і PR»;

·         «Організаційна культура школи»;

·         «Інноваційна культура школи».

Орієнтовні пропозиції щодо тематики висвітлення досвіду управління ЗНЗ:

1.      Управлінські інноваційні технології.

2.      Внутрішньошкільний контроль у системі освіти.

3.      Технологізація управлінської діяльності керівника ЗНЗ.

4.      Формування організаційних структур управління ЗНЗ.

5.      Система планування діяльності закладу освіти.

6.      Вирішення науково-методичної проблеми.

7.      Управління інвестиційною діяльністю ЗНЗ.

8.      Стратегія управління кадровим потенціалом навчального закладу.

9.      Удосконалення системи управління навчально-виховним процесом.

10.  Урахування чинниківзовнішнього середовища в системі управління ЗНЗ.

11.  Бюджетування в системі управління ЗНЗ.

12.  Використання позабюджетних коштів ЗНЗ.

13.  Управління змінами в ЗНЗ.

14.  Дорадча діяльність як складова неперервної освіти фахівця.

15.  Інформатизація процесу управління ЗНЗ.

16.  Адаптація освітніх програм до умов діяльності ЗНЗ.

17.  Психологія прийняття управлінських рішень у ЗНЗ.

18.  Організація допрофесійної підготовки учнів.

19.  Психологічні особливості роботи педагогічного колективу.

20.  Проблема залучення молодих фахівців у системі управління освітою.

21.  Управління персоналом в умовах упровадження освітніх проектів.

22.  Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів.

23.  Здоров’язбережні технології в ЗНЗ.

24.  Учнівське самоврядування в навчальному закладі.

25.  Робота батьківського комітету.

Додаток 1

Оргкомітет конкурсу

Голова оргкомітету:

Мосієнко М. В., канд.. філол. наук, генеральний директор видавництва «Шкільний світ».

Члени оргкомітету:

Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, президент Громадської АПН;

Шатохіна О. К., директор з розвитку видавництва «Шкільний світ»;

Кузьменко Г. В., головний редактор видавництва «Шкільний світ»;

Воробей Н. І., менеджер зі зв’язків із громадськістю видавництва «Шкільний світ»;

Голубенко М. К., головний редактор часопису «Сучасна школа України» та журналу «Школа»;

Рожнятовська І. М., головний редактор газети «Завуч», журналу «Методист».

 

Додаток 2

Журі конкурсу

Голова журі: Мурашко Н. Л., головний редактор газети «Директор школи» та журналу «Директор школи. Шкільний світ».

Заступник голови журі: Турянський Я. В., президент Асоціації «Відроджені гімназії України».

Секретар журі: Білик Т. В., заступник головного редактора газети «Директор школи» та журналу «Директор школи. Шкільнийсвіт».

 

Члени журі

Василенко Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедри методології та управління освітою ОІПОПП, м. Вінниця;

Громовий В. В., переможець конкурсу «Вчитель року—2001» у номінації «Керівник навчального закладу, м. Кіровоград;

Дрожжина Т. В., канд. пед. наук, проректор із навчальної роботи Харківської академії неперервної освіти, м. Харків;

Зайченко О. І., канд. пед. наук, віце-президент Громадської АПН, м. Київ;

Кириленко С. В., канд. пед. наук, начальник відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій ізмісту освіти МОНмолодьспорту України, м. Київ;

Онаць О. М., канд. пед. наук, директор СШ № 41, почесний шеф-редактор газети «Директор школи», президент АКШУ, м. Київ;

Панченко А. Г., кандидат із державного управління, ст. викладач КМПУ імені Бориса Грінченка;

Шелакін В. І., директор СШ № 10, м. Одеса;

Шукевич Ю. В., директор Фінансового ліцею, м. Київ.

 

Додаток 3

Вимоги до оформлення та подання робіт

Матеріали, які надаються на Конкурс:

1. Автопортрет керівника навчального закладу (не більше ніж дві сторінки друкованого тексту) із зазначенням досягнень, відзнакта нагород.

2. Фото директора закладу (формат JPGабо подавати в оригінальному форматі, який зберігає Ваш фотоапарат). У назві файлуобов’язково маєбути прізвище та ім’я.

3. Основний конкурсний матеріал має бути викладений у вигляді суцільного єдиного тексту обсягом не більше ніж 50друкованих сторінок.

4. Матеріали, які надаються на Конкурс, мають бути представлені у двох примірниках:

·         на паперовому носії;

·         у електронному вигляді — на диску або надіслані електронною поштою (у файлі, відправленому наe-mailредакції);файли приймаються у форматі MS Word версії до 2003 включно (зверніть увагу, файл повинен закінчуватисярозширенням «doc»), гарнітура тексту — Times New Roman, кегль ― 14, міжрядковий інтервал ― 1,5.

Наша адреса:

01014 м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2

редакція «Директор школи»

видавництво «Шкільний світ»

Тел.: (044) 537-32-00

e-mail: [email protected]  [email protected]

Надсилаючи матеріали,не забудьте зробити позначку «На конкурс Директор ХХІ ст.»