Підручники для школи
 

Освітній портал Дніпропетровщини

 

Основні положення проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція)

11 січ. 2012
Основні положення проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція)

Основні положення проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) 
(За інформацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)

     Проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) (№ 9655 від 28.12.2011) розроблено з урахуванням сучасних вимог економіки України, входженням національної вищої освіти до Європейського простору вищої освіти та переходу системи вищої освіти до впровадження Національної рамки кваліфікацій.

     Проект Закону передбачає забезпечення якіснішого стану правового регулювання відносин у галузі вищої освіти. Зміни торкнулися практично всіх статей.

     Прийняття законопроекту сприятиме реалізації вперше в Україні єдиного освітнього простору, без якого неможливо ставити питання про визнання в світі українських дипломів, продовження навчання студентів, аспірантів у зарубіжних університетах.

     В основі змін такі два підходи: 
     перше – реформування системи вищої освіти відповідно до умов соціально орієнтованої економіки;
     друге – адаптація до Європейського простору вищої освіти.

     Зокрема, у проекті Закону «Про вищу освіту» (нова редакція):
     більш точно визначена сфера дії Закону, зокрема зазначено, що «Права вищого навчального закладу, передбачені цим Законом, що визначають його автономію, не можуть бути обмежені іншими законами.» (стаття 2). Розширення автономії вищих навчальних закладів визначено як головну засаду державної політики у сфері вищої освіти. Передбачено інституційні, академічні та фінансові засади автономії вищих навчальних закладів.

Завантажити повну версію