Освітній портал Дніпропетровщини

 

Увага! Конкурс

25 січ. 2022
Пропонуємо взяти участь у літературному конкурсі "Розповім про подвиг" серед здобувачів освіти Дніпропетровської області

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки

НАКАЗ № 57/0/212-22 від 24.01.22 р. «Про проведення обласного літературного конкурсу «Розповім про подвиг» у 2022 році»

 

 

УМОВИ

 

проведення обласного літературного конкурсу
«Розповім про подвиг» у 2022 році

 

Обласний літературний конкурс «Розповім про подвиг» (далі – Конкурс) є безкоштовним і традиційно проводиться щорічно з 2001 року Дніпропетровською обласною радою ветеранів, Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та ТОВ «Редакція газети «Зоря», які  є його засновниками.

Ідея проведення Конкурсу належить письменнику і поету М.С.Селезньову, лауреату багатьох державних та літературних премій, члену Національної спілки письменників України.

Організація і проведення Конкурсу будується на принципах загальнодоступності, вільного розвитку особистості, захисту прав та інтересів його учасників.

Тематика конкурсу різноманітна: вірші та прозові твори (статті, есе, нариси), присвячені подіям Другої світової війни 1939 – 1945 років, ветеранам війни, праці та військової служби, висвітленню бойового та трудового подвигу сучасників.

 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

 

1.1. Метою проведення Конкурсу є поглиблення знань здобувачів освіти про знакові події в історії України та рідного краю, підвищення інтересу до осягнення моральних основ національної культури і духовного багатства народу, залучення дітей та учнівської молоді до літературної творчості, активної інтелектуальної діяльності.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення серед здобувачів середньої а позашкільної освіти творчих осіб, здатних внести вклад у вітчизняну культуру;

адресна підтримка і розкриття їх духовного світу, заохочення до розвитку творчих здібностей;

підтримка самобутності в прагненні створення літературних творів;

підвищення інтересу до осягнення моральних основ національної культури і духовного багатства народу, до славного минулого країни та рідного краю, до місцевого фольклору і до вивчення рідної мови і літератури;

поглиблення знань учнівської молоді про найважливіші події в історії рідного краю, України із проведенням історичних паралелей з реаліями сьогоднішнього дня;

формування    свідомої громадянської    позиції     підростаючого     покоління,     заснованого на морально-етичних засадах;

спонукання на активний прояв соціальної позиції «патріот-громадянин»;

виховання патріотизму та любові до Батьківщини;

залучення      якомога      більшої      кількості      дітей       та       учнівської      молоді до літературної творчості, активної інтелектуальної діяльності, змістовного дозвілля;

формування естетичної культури засобами мови, виховання, розвиток художнього смаку, фантазії, ініціативи, працьовитості.

 

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАІЇ ТА УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 

2.1. Конкурс проводиться протягом січня-березня 2022 року.

2.2. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет та журі, до складу яких входять представники Дніпропетровської обласної ради ветеранів, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та ТОВ «Редакція газети «Зоря».

2.3. У конкурсі можуть брати участь автори з числа здобувачів середньої та позашкільної освіти області. Винятковим правом висування володіє сам автор твору.

Заявка на участь у Конкурсі твору учасника подається керівництвом закладу освіти з наданням наступної інформації: повне найменування закладу освіти, адреса, телефон, електронна пошта, прізвище, ім`я, по-батькові керівника (вчителя, вихователя) автора твору з повним найменуванням посади, прізвище, ім`я вихованця-автора твору, клас навчання, номінація конкурсу, назва твору (обов`язково!).

Просимо враховувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

2.4. Конкурс проводиться за номінаціями:

«Поезія»;

 «Проза».

 2.5. Твори направляються на електронну адресу [email protected] не пізніше 31 березня поточного року.

Журі розглядає твори, що надійшли не пізніше 31.03.2022.

Контактна особа: СЕЛЕЗНЬОВА Ірина Михайлівна, відповідальний секретар Дніпропетровської обласної ради ветеранів, голова журі Конкурсу; тел..0633810454

2.6. У Конкурсі беруть участь індивідуальні роботи українською (допускається російською) мовою обсягом не більше 5 сторінок формату А4 в електронному вигляді, набраному на комп’ютері у форматі .docх шрифтом Times New Roman, Ккегель – 12, інтервал – 1,5 пт.

За бажанням конкурсанта творчі роботи можуть бути ілюстровані малюнками, художніми фотознімками, але кількість знімків не повинна підміняти літературно-художні особливості.

Робота може бути представлена прозовими, поетичними творами, відповідними до тематики конкурсу, ідейно-моральним засадам і кращим традиціям вітчизняної літератури, які мають високий художній рівень.

 При висуванні подаються такі матеріали:

  1. лист про висунення, в якому повинні міститися:

       прізвище, ім’я автора твору, учень (учениця) якого класу навчання, повна назва закладу освіти, номінація конкурсу, назва твору (обов`язково!);

       прізвище, ім`я, по-батькові керівника (вчителя, вихователя), повне найменування посади, повна назва закладу освіти, електронна адреса закладу, електронна адреса керівника.

  1. твір з позначкою на титульному аркуші На літературний конкурс «Розповім про подвиг», номінація, назва твору (обов`язково!), прізвище, ім`я автора, клас навчання, повна назва закладу освіти, електронна адреса автора,  прізвище, ім`я, по-батькові, керівника (вчителя, вихователя), повне найменування посади, електронна адреса керівника.

    Просимо враховувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

2.7. Конкурсна робота повинна бути тільки власним твором (авторським).

             2.8. Конкурсні роботи перевіряються на плагіат.

             2.9.Відповідальність за достовірність авторства роботи несе особа, яка надіслала її на  конкурс.

                  2.10. Не допускається використання псевдоніму.

              2.11. Конкурсні роботи не повертаються і не рецензуються. Листування з авторами не  ведеться.

                  2.12. До підведення підсумків Конкурсу (див. п.3.5) автор може відкликати свою    конкурсну роботу тільки шляхом письмового повідомлення журі Конкурсу.

Відкликана автором робота не може бути повторно висунута на Конкурс, у тому числі зі змінами та доповненнями.

2.13. Засновники конкурсу не беруть на себе зобов’язання щодо публікації, розповсюдження і популяризації творів, поданих на Конкурс.

            2.14. Один учасник може надати на Конкурс тільки одну роботу. Будь-який твір може висуватися на участь в Конкурсі один раз.

            2.15. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс документів здійснюється відповідно до законодавства України.

2.16. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Учасники Конкурсу погоджуються на обробку своїх персональних даних.

2.17. Умови проведення Конкурсу публікуються в газеті «Зоря» та у сторінці у соціальній мережі Facebook «Освіта Дніпропетровщини: управління, освітній процес» (доступ за посиланням: https://www.facebook.com/groups/2733666720230029 ).

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНКУРСУ ТА ПІДВЕДЕННЯ ЙОГО ПІДСУМКІВ

 

3.1. Конкурсні роботи учасників оцінює журі.

            3.2. Призовими є перше, друге і третє місця. Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами лауреата літературного конкурсу «Розповім про подвиг» від організаційного комітету.

             Дипломами Конкурсу нагороджуються за 2 номінаціями:

             І ступеня – 2 учасники, які посіли перше місце;

             ІІ ступеня – 2 учасники, які посіли друге місце;

             ІІІ ступеня – 2 учасники, які посіли третє місце.

             Учасники, які зайняли 4-15 місце за 2 номінаціями, нагороджуються Грамотами  лауреата літературного Конкурсу.

Керівники (педагогічні працівники) учнів-призерів Конкурсу нагороджуються Грамотою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за особистий внесок у патріотичне виховання учнівської молоді, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти та успішне представництво творів в      обласному літературному конкурсі «Розповім про подвиг».
               Керівники (педагогічні працівники), які представили на конкурс твори 2 – 5 здобувачів освіти, але які не стали призерами, нагороджуються Подякою Дніпропетровської обласної ради ветеранів України за особистий внесок у патріотичне виховання учнівської молоді, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти та представництво творів у літературному конкурсі «Розповім про подвиг».

Крім загальних премій можуть присуджуватися також персональні призи відомих літераторів, спеціальні разові призи від спонсорів або організаторів, інші нагороди.

             3.3. Підсумки Конкурсу оголошуються до 01.06.2022, публікуються в газеті «Зоря» та на сторінці у соціальній мережі Facebook «Освіта Дніпропетровщини: управління, освітній процес».

3.4. У зв`язку з карантинними обмеженнями та епідемічною ситуацією церемонія нагородження переможців (як було до 2020 року) не проводиться.

Нагороди направляються до закладів освіти електронною поштою.

 

ІV. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

 

4.1. Фінансування Конкурсу забезпечує Дніпропетровська обласна рада ветеранів,
ТОВ «Редакція газети «Зоря», а також здійснюється за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.